MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego wchodząca w skład Zespołu Szkół Elektrycznych z siedzibą w Kielcach ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 8, została przekształcona w Branżową Szkołę I stopnia nr 4 im. Ryszarda Kaczorowskiego wchodzącą w skład Zespołu Szkół Elektrycznych z siedzibą w Kielcach ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 8 - UCHWAŁA NR XLV/971/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 27 lipca 2017 r. oraz UCHWAŁA NR XLVII/1062/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 października 2017 r.

 

Dane dotyczące szkoły znajdują się pod adresem:www.bip.kielce.eu/web/guest/298