MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

III Liceum Profilowane

III Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach zostało zlikwidowane z dniem 1 września 2012 roku Uchwałą Prezydenta Miasta Kielce nr XXIII/485/2012 z dnia 09 lutego 2012 r. , zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.