MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

IV Liceum Profilowane

IV Liceum Profilowane w Zespole Szkół Informatycznych w Kielcach zostało zlikwidowane z dniem 1 września 2012 roku Uchwałą nr XXIII/486/2012 Prezydenta Miasta Kielc z dnia 9 lutego 2012 r., zgodnie ze zmianami ustawy o systemie oświaty