MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

VIII Liceum Ogólnokształcące

VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach zostało zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2017r. Uchwałą nr XLIV/920/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 29 czerwca 2017r.

 

Dane dotyczące placówki znajdują się pod adresem http://www.bip.kielce.eu/283