MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

I LIceum Profilowane

I Liceum Profilowane zostało zlikwidowane z dniem 1 września 2012 roku Uchwałą nr XXIII/483/2012 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 9 lutego 2012 r., zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie oświaty