MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Informacje podstawowe

z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 wchodząca w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 z siedzibą w Kielcach ul. Jagiellońska 28, został  przekształcona w Branżową Szkołę I stopnia nr 1 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 z siedzibą w Kielcach ul. Jagiellońska 28. - UCHWAŁA NR  XLV/968/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 27 lipca 2017 r.oraz UCHWAŁA NR XLVII/1059/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 października 2017 r.

 

Dane dotyczące szkoły znajdują pod adresem: http://www.bip.kielce.eu/web/guest/295