MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

II Liceum Profilowane

 II Liceum Profilowane zostało zlikwidowe z dniem 31 sierpnia 2013 roku Uchwałą nr XXIII/484/2012 Prezydenta Miasta Kielc z dnia 9 lutego 2012 r., zgodnie ze zmianami ustawy o systemie oświaty.