MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 wchodząca w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z siedzibą w Kielcach ul Jagiellońska 90, została przekształcona w Szkołę Branżową I stopnia nr 6 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z siedzibą w Kielcach ul. Jagiellońska 90 - UCHWAŁA NR XLV/972/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 27 lipca 2017 r. oraz UCHWAŁA NR  XLVII/1063/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 października 2017 r.

 

Dane dotyczace szkoły znajdują się pod adresem: www.bip.kielce.eu/web/guest/290