MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 im. Danuty Siedzikówny "Inki" wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego z siedzibą w Kielcach ul. Zagórska 14, została przekształćona w Branżową Szkołę I stopnia nr 3 im. Danuty Siedzikówny "Inki" wchodzącą w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego z siedzibą w Kielcach ul. Zagórska 14 - UCHWAŁA NR XLV/970/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 27 lipca 2017 r. oraz UCHWAŁA NR XLVII/1061/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 października 2017 r.

 

Dane dotyczące szkoły znajdują się pod adresem:www.bip.kielce.eu/web/guest/289