MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

1. Informacje podstawowe

Z dniem 1 września 2018 r. przekształcono X Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego, z siedzibą w Kielcach ul. Jagiellońska 90, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, z siedzibą w Kielcach ul. Jagiellońska 90, w X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Józefa Wybickiego, z siedzibą w Kielcach ul. Jagiellońska 90, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, z siedzibą w Kielcach ul. Jagielońska 90 - UCHWAŁA NR LII/1170/2018 RADY MIASTA KIELCE z dnia 8 lutego 2018 r.

 

Informacje podstawowe pod adresem:www.bip.kielce.eu/web/guest/290