MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

IX Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Kielcach zostało zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2016r. Uchwała nr XXIX/566/2016 Rady Miasta Kielce z dnia 28 lipca 2016r.

 

Dane dotyczące placówki znajdują się pod adresem http://www.bip.kielce.eu/web/guest/273