MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Informacje podstawowe

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 wchodząca w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 z siedzibą w Kielcach ul. Zgoda 31,została przekształcona w Branżową Szkołę I stopnia nr 2 wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 z siedzibą w Kielcach ul. Zgoda 31 - UCHWAŁA NR XLV/969/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 27 lipca 2017 r. oraz UCHWAŁA NR XLVII/1060/2017 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 października 2017 r.

 

Dane dotyczące placówki znajdują się pod adresem: http://www.bip.kielce.eu/web/guest/293