MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9

z dniem 31 sierpnia 2016 roku zlikwidowano Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 9 Integracyjną wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 Integracyjnych z siedzibą w Kielcach, ul. Jasna 20/22.UCHWAŁA NR XXIX/567/2016 RADY MIASTA KIELCE z dnia 28 lipca 2016 r.

Dane dotyczące szkoły znajdują się pod adresem: http://www.bip.kielce.eu/web/guest/273