MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE – OBSZAR I.4.1 – Wzgórze Karscha" oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Protokół

PROTOKÓŁROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO W DNIACH OD 16.08.2018 r. DO 21.09.2018 r. PO RAZ CZWARTY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej"

Protokół

PROTOKÓŁ ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEJ W DNIACH OD 16.08.2018 r. DO 21.09.2018 r. PO RAZ CZWARTY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej"

Wykaz uwag

WYKAZ UWAG zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej"na obszarze miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE-ZACHÓD-OBSZAR V.7.2 w rejonie ul. Krakowskiej i ul. Podklasztornej - parking wielopoziomowy" oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej" na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Protokół rozpatrzenia uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko do mpzp wraz z wykazem uwag

PROTOKÓŁ rozpatrzenia uwag wniesionych do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.2: CENTRUM HANDLOWO – USŁUGOWE U ZBIEGU ULIC ZAGNAŃSKIEJ I JESIONOWEJ" na obszarze miasta Kielce wyłożonej do publicznego wglądu w dniach od 08.02.2018 r. do 09.03.2018 r. oraz od 20.03.2018 r. do 20.04.2018 r. wraz z wykazem wniosków

Protokół

PROTOKÓŁ z dnia 25.05.2018 r. dotyczący rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonej w dniach od 12.03.2018r. do 12.04.2018r. prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.3 WARSZAWSKA - RADOMSKA - SIKORSKIEGO - PÓŁNOCNA DOLINA SILNICY" na obszarze miasta Kielce

 

Protokół

PROTOKÓŁ z dnia 25.05.2018 r. dotyczący rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego w dniach od 12.03.2018r. do 12.04.2018r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.3 WARSZAWSKA - RADOMSKA - SIKORSKIEGO - PÓŁNOCNA DOLINA SILNICY" na obszarze miasta Kielce

Wykaz uwag

WYKAZ UWAG zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.3 WARSZAWSKA - RADOMSKA - SIKORSKIEGO - PÓŁNOCNA DOLINA SILNICY" na obszarze miasta Kielce

I wyłożenie do publicznego wglądu marzec/kwiecień 2018r.

Protokół rozpatrzenia uwag wniesionych do mpzp wraz z wykazem uwag

PROTOKÓŁ rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego w dniach od 08.02.2018 r. do 09.03.2018 r. oraz od 20.03.2018 r. do 20.04.2018 r. do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.2: CENTRUM HANDLOWO – USŁUGOWE U ZBIEGU ULIC ZAGNAŃSKIEJ I JESIONOWEJ" na obszarze miasta Kielce wraz z wykazem uwag

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.2.2: U ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI"na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE ZACHÓD - OBSZAR NIEWACHLÓW II" (w rejonie ulic: Batalionów Chłopskich, Malików) w Kielcach oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II: WITOSA, SIEJE" oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.2: CENTRUM HANDLOWO – USŁUGOWE U ZBIEGU ULIC ZAGNAŃSKIEJ I JESIONOWEJ" na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.3 WARSZAWSKA - RADOMSKA - SIKORSKIEGO - PÓŁNOCNA DOLINA SILNICY"na obszarze miasta Kielc oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.2.2: U ZBIEGU ULIC WRZOSOWEJ I KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI" na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.2: CENTRUM HANDLOWO – USŁUGOWE U ZBIEGU ULIC ZAGNAŃSKIEJ I JESIONOWEJ" na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR III.3 OSTROGÓRKA – Wojska Polskiego" na obszarze miasta Kielce oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Protokół

PROTOKÓŁ ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO W DNIACH OD 01.09.2017 r. DO 02.10.2017 r. PO RAZ TRZECI DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „KIELCE PÓŁNOC – OBSZAR II.4.3. RADOMSKA – ul. Biskupa Mieczysława Jaworskiego, ul. Świętego Pawła i ul. Folwarcznej"

Wyświetlanie 1 - 20 z 161 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 9