MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy budynku biurowego z garażem podziemnym dla Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach - na działkach nr  41/10 - obręb 0024 i nr 1319/39 obręb 0017 u zbiegu ulic Generała Mariana Langiewicza i Wojska Polskiego w Kielcach

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid.: 277/4, 278/4, 280/6, 280/8, 280/9, obręb 0019, wrejonie ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej DN 125 mm w pasie drogowym ul. Podklasztornej na dz. 57/29, obręb 0015 w Kielcach

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa), w ulicy Podklasztornej i na terenie przyległym do ulicy, na działkach nr ewid. 365/19, 365/12, 365/13, 365/14, 365/15, 365/16, 365/17, 365/23, 33, 57/29, 365/2 obręb 0015 w Kielcach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy kanału sanitarnego ø 200 mm, długości ok. 230 m, w ulicy Tarnowskiej, na działkach  nr ewid. 171/112, 171/83 obręb 0024 w Kielcach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy zewnętrznych instalacji wodociągowych oraz elektroenergetycznych niskiego napięcia, w rejonie pompowni przy ulicy S. Żeromskiego, na działkach nr ewid. 97/1, 97/2, 97/3, 97/4 obręb 0024 w Kielcach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego nr 1 na kuchnię szkolną i stołówkę na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Tadeusza Kościuszki - na działce nr  143/2 - obręb 0017 przy ul. Leszczyńskiej 8 w Kielcach

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oraz napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV w rejonie ul. bpa. A. Naruszewicza na działkach nr: 614, 478, 464/1, 467, 462/1, 460, 454, 451, 561/3, 565/1, 565/2, 565/3 obręb 0009 w Kielcach

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa), w ulicy Zalesie i na terenie przyległym do ulicy, na działkach nr ewid. 603/4, 603/5, 609/6, 639/43, 639/101, 757/2, 766/1, 769/1, 769/5, 769/6, 770/1, 770/5, 770/6, 771/7, 822, 957/1, 958, 960, 961, 963/1, 963/3, 1025, 1059, 1062, 1065, 1068 obręb 0019 w Kielcach

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu niskiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 10 kPa), w ulicy Domaszowskiej i na terenie przyległym do ulicy, na działkach nr ewid. 334/1, 316/21 i 283 obręb 0012 w Kielcach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych ZKP w ul. Jarońskich i ul. Winnickiej na działkach nr: 501, 502, 503/9, 503/6   i 495 obręb 0017 w Kielcach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa), w ulicy J. Zaorskiego i alei Górników Staszicowskich, na działkach nr ewid. 379/2 i 886 obręb 0020 w Kielcach

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu niskiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 10 kPa), w ulicy Janczarskiej i na terenie przyległym do ulicy, na działkach nr erwid. 1118/4, 967/2,  967/5,   967/4, 967/3 obręb 0023 w Kielcach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. rozbudowy budynku Domu Pomocy Społecznej o windę zewnętrzną z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, na działce o nr ew. 1370/4 obręb 0017 przy  ul.Tarnowskiej 10  w Kielcach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ul. Domki na dz. nr: 69, 72, 217/2, 457/5, 467, 468/1, 485/1, 487/1, 488/1, 498/3, 499/3, 78/1, 79/1, 79/2, 79/3, 79/5, 77/1, 498/4 obręb 0032 w Kielcach.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy kanalizacji deszczowej od Ø 300 mm do Ø 400 mm oraz kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicy J. Słowackiego na dz. 1259/2 obręb 0017 w Kielcach.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy kanalizacji deszczowej Ø 400 mm oraz kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicy J. Słowackiego na dz. 1689 obręb 0017 w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy sieci elektroenergetycznej, składającej się z dwóch linii kablowych średniego napięcia 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, w ul. Młyńskiej, ul. Pietraszki, ul. Machnowickiej, ul. Białogońskiej oraz na terenie przyległym do ulic, na działkach nr ewid. 369/2, 899, 898, 821, 384/5, 384/1, 384/2, 385/1, 353/1, 357/1, 357/2, 350/1, 351, 353/2 obręb 0013; 482 obręb 0014 w Kielcach,
 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy sieci elektroenergetycznej, składającej się z dwóch linii kablowych średniego napięcia15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, w ul. Młyńskiej, ul. Pietraszki, ul. Machnowickiej, ul. Białogońskiej oraz na terenie przyległym do ulic, na działkach nr ewid. 369/2, 899, 898, 821, 384/5, 384/1, 384/2, 385/1, 353/1, 357/1, 357/2, 350/1, 351, 353/2 obręb 0013; 482 obręb 0014 w Kielcach,

Wyświetlanie 1 - 20 z 520 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 26