MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia, długości ok. 860 m w rejonie ul. Nowy Świat na dz. nr: 1032/2, 1032/5, 869/1, 869/12, 869/6, 928/24, 928/26, 869/3, 426/1, 426/12, 426/19, 426/17, 869/7, 424/10, 424/19, 869/10, 869/11, 424/28, 424/29, 424/27 obręb 0010 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy kanału sanitarnego od Ø 160 mm do Ø 200 mm o łącznej długości ok. 420 m w rejonie ulicy Iglastej i ul. Zastawie na dz. nr: 69 i 154 obręb 0002 w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa), długości ok. 50 m w ul. Ustronie na dz. nr: 103/1 oraz na dz. przyległych nr 104 i 105 obręb 0027 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy kanału sanitarnego od Ø 160 mm do Ø 200 mm, o łącznej długości ok. 84 m w ul. Świerkowej na dz. nr 1909/39 obręb 0024 w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa), długości ok. 18 m, w ulicy Transportowców, na działkach nr ewid. 194/5, 194/8 obręb 0004 w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy budynku stacji redukcyjno-pomiarowej II stopnia, gazociągu średniego ciśnienia, długości ok. 11,0 m oraz gazociągu niskiego ciśnienia, długości ok. 22 m, przy ulicy Sandomierskiej, na działce nr ewid. 444/1 obręb 0012 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV, długości ok. 86 m i niskiego napięcia 0,4 kV, długości ok. 407 m oraz wnętrzowej stacji tansformatorowej 15/0,4 kV, przy ulicy Bąkowej, na działkach nr ewid. 1306/3, 1306/4, 1306/6, 1343/14, 1343/15 obręb 0024 w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV wraz ze złączem kablowym średniego napięcia 15 kV, długości ok. 650 m, w rejonie ulicy K. Olszewskiego na dz. nr: 5/61, 5/63, 5/65, 5/75, 5/76, 5/77, 5/82, 5/83, 5/91, 6/319, 6/320, 6/343, 6/345, 6/348, 6/370, 6/406, 6/407, 6/419, 6/424, 6/451, 6/474, 6/475 obręb 0005 w Kielcach.

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy linii kablowej średniego napięcia 15kV, długości około 700 m, na działkach nr ewid.: 43/3, 43/1, 43/4, 15/45, 70, 15/19, 15/15, 45/3, 45/13, 45/12, 15/48, 1277, 1287/3 obręb 006 w rejonie ulicy Zagnańskiej w Kielcach
 

obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ul. K. Szymanowskiego, długości ok. 160 m na dz. nr: 1387/14, 1387/15, 1386/5, 1388/1, 1388/2, 1383/1 obręb 0017 w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu niskiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 10 kPa), długości ok. 45 m w rejonie ul. ks. G. Piramowicza na dz. nr: 1395, 1536/7, 1536/1 obręb 0009 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu niskiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 10 kPa), w ulicy G. Morcinka i na terenie przyległym do ulicy, na działkach nr ewid. 7/16, 235/2 obręb 0012 w Kielcach.

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. nadbudowy łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem internatu z przeznaczeniem całości na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych, budowa drogi pożarowej, budowa parkingu dla samochodów osobowych do 48 stanowisk postojowych, na działce o nr ew. 99 obręb 0011 przy ul. Warszawskiej 96 w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy wodociągu rozdzielczego Dwew. min. 100 mm, długości ok. 80 m w ul. Szybowcowej – dz. ewid. nr 504 oraz na dz. ewid.: 597/1 i 597/2 obręb 0007 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu niskiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 10 kPa), długości ok. 70 m w ul. Świerkowej i ul. Dobrej na dz. nr: 1901/18, 1909/39 i 1858 obręb 0024 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV Nowowiejska I nr 265 oraz dwóch odcinków linii kablowej średniego napiecia 15kV, o łącznej długości ok. 60 m i sześciu odcinków linii niskiego napięcia 0,4kV, o łącznej długości ok. 30 m, na działce nr ewid. 686/2, obręb 0010 w rejonie ulicy Bukowej w Kielcach.

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy kablowej linii oświetleniowej niskiego napięcia 0,4kV, długości ok. 320 m, na działce nr ewid. 351 obręb 0016, w ulicy Złotej w Kielcach.
 

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV, długości ok. 400 m, dla potrzeb oświetlenia ulicy Wspólnej, na działkach nr ewid: 280, 427/2, 276, 306/19, 306/20, 285/2, 285/1, 284, 282, 283 obręb 0016, w ulicy Wspólnej i na terenie przyległym do ulicy w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy kablowej linii średniego napięcia 15 kV relacji GPZ Piaski – Witosa II, długości ok. 330 m oraz złącza kablowego, w ulicy Wita Stwosza, w ulicy Radomskiej i na terenie przyległym do ulic, na działkach nr ewid. 1904/1, 1904/2, 2017/11, 2017/15, 2017/13, 1862/1, 354/3, 275 obręb 0007 w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa), długości ok. 45 m w rejonie ul. Średniej i ul. Długiej na dz. nr: 39/2, 75/4, 80 obręb 0009 w Kielcach.

Wyświetlanie 1 - 20 z 520 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 26