MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce ws. wydania  Decyzji Nr 117 /2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie : kablowej linii niskiego napięcia  0,4 kV  oświetlenia ulicznego, ulicy Poleskiej na dz. nr: ewid.: 317/10, 317/17, 317/23, 317/24, 317/8, 317/16, 317/13, 317/5, 317/6, 317/7, 317/4, 317/3, obręb 0017 w Kielcach, realizowanej w ramach zadania pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce".

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce ws. zakończenia postępowania dowodowego w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: wodociągu Ø 125 mm, długosci ok. 84 m oraz kanału sanitarnego Ø 0,2 m, długości ok. 70 m w ul. ppor. Z. Kruszelnickiego „Wilka" na dz. nr: 499/3 obręb 0001 w Kielcach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce ws.zakończenia postępowania dowodowego w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: sieci wodociągowej rozdzielczej DN 300 mm, długości ok. 20,0 m, wzdłuż ulicy   Księdza P. Ściegiennego, na działkach nr ewid. 1095, 1948 obręb 0024 w Kielcach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce ws. zakończenia postępowania dowodowego w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: wodociągu Ø 125 mm, długosci ok. 89 m oraz kanału sanitarnego Ø 0,2 m, długości ok. 66 m wzdłuż ul. Wygon na dz. nr ewid.: 120/6, 120/7, 121, 122 obręb 0013 w Kielcach

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce ws. wydania  Decyzji Nr 115/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia ulicy Jagiellońskiej, o łącznej długości ok. 3120 m na dz. nr: ewid.: 109/13, 109/14, 109/8, 109/16, 109/15, 109/12, 109/9, 109/23, 109/20, 108/4 obręb 0015 w Kielcach

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce ws. zakończenia postępowania dowodowego w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:wodociągów DN 200mm, długości ok.790m, DN 150 mm, długości ok. 280 m  i DN 100 mm, długości ok. 120 mm, w ul. Wapiennikowej,  ul. Starowapiennikowej, ul. płk. D. Czachowskiego, ul. Skalistej, ul. J. Kochanowskiego,  aleja ks. J. Popiełuszki, na działkach nr ewid.: 171/105, 511/33, 511/41, 511/42, 511/43, 511/54, 511/55, 511/56, 511/62, 511/64, 511/76, 511/80, 511/81, 511/90, 511/92, 511/94, 511/95, 511/96, 511/97, 511/98, 511/99, 511/101, 511/103, 511/105, 511/107, 511/109, 511/111, 511/113, 511/115, 511/116, 511/119, 511/120, 511/122, 511/145, 511/146, 511/147, 511/148, 511/163, 511/165, 511/166, 511/168, 511/170, 511/171, 511/178, 511/179, 511/180, 511/182, 511/183, 511/184, 511/185, 511/186, 511/188, 511/190, 511/192, 511/194, 511/196, 511/198, 511/200, 622/3, 622/5, 623/1, 641/7, 641/8, 641/10, 641/11, 731/2, 992/9, 992/10, 992/12, 1105/7, 1105/8, 1105/21, 1105/23, 1109/2, 1110/2, 1110/4, 1110/8, 1110/9, 1110/10, 1110/11, 1113/22, 1113/41, 1113/43, 1113/45, 1113/46, 1113/47, 1114/6, 1114/9, 1114/10, 1114/15, 1114/16, 1118/1, 1118/3, 1118/4, 1145/104, 1145/105, 1145/76, 1145/146, 1145/251 obręb 0024 w Kielcach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce ws.zakończenia postępowania dowodowego w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: gazociągu niskiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 10 kPa),długości ok. 47,0 m, w ulicy Wesołej i w ulicy Niecałej oraz na terenie przyległym do ulic, na działkach nr ewid. 400, 425, 427/7, 427/3 obręb 0017 w Kielcach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce ws. wszczęcia postępowania w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV, długości ok. 200 m, dla potrzeb oświetlenia  ulicy gen. J.Bema, na działkach  nr ewid. 99/8, 99/12, 99/19, 99/35 obręb 0024 w Kielcach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce ws. wydania  Decyzji Nr 112/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: wodociągu rozdzielczego DN 100 mm, długości ok. 120 m oraz kanału sanitarnego do ø 200 mm o łącznej długości ok. 140 m w ulicy ppor. Z. Kruszelnickiego „Wilka" na dz. nr ewid.: 203/2, 499/3 obręb 0001 w Kielcach

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce ws. wydania Decyzji Nr 114/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: gazociągu niskiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 10kPa), długości ok. 130 m, w rejonie ul.Suchej, ul.Okrężnej i ul.Dolnej na działkach nr ewid.: 363, 445/1, 404 obręb 0023 w Kielcach

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce ws. zakończenia postępowania dowodowego w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: kontenerowej stacji transformatorowej 15kV/400V, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV długości ok. 10 m oraz elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV długości ok. 490 m przy ul. Górnej na działkach nr ewid.: 236/10, 236/12, 236/13, 236/14, 236/15, 236/16, 236/17, 236/3 obręb 0011 w Kielcach

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce ws.wszczęcia postępowania w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: rozbudowa i nadbudowa północno-zachodniej części budynku Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach ze zmianą sposobu użytkowania sali gimnastycznej na salę widowiskową oraz budowa drogi pożarowej, miejsc parkingowych w ilości od 11 do 40 i placu z przeznaczeniem na giełdę kolekcjonerską w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i nadbudowa istniejącej sali gimnastycznej i zaplecza w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu dostosowania tych obiektów do nowych funkcji kulturalnych." na działkach o nr ew. 15/10 i 15/3obręb 0023 przy ul. ks .Piotra Ściegiennego w Kielcach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce ws. wydania Decyzji Nr 111/2017                          o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: wodociągu DN100mm, długości ok. 40,0 m, w ulicy J. Kochanowskiego, na działkach nr ewid. 733/1, 733/2, 733/3, 1951/7, 1951/9, 1951/10, 1951/11, 1951/12 obręb 0024  Kielcach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieweszczenie Prezydenta Miasta Kielce ws. wszczęcia postępowania w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: kanału sanitarnego DN 200 mm, długości ok. 55,0 m, w ulicy  Marszałkowskiej i w ulicy Pocieszka, na działkach nr ewid. 842, 868/12 obręb 0010 w Kielcach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce ws. wydanaia Decyzji Nr 113 /2017  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa), długości ok. 310 m, w ulicy Prezydenta S. Artwińskiego, w ulicy Gwarków oraz  na terenie przyległym do ulic, na działkach nr ewid. 33 obręb 0015, 428, 424, 423/2, 421/1, 421/7 obręb 0014 w Kielcach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce ws. zakończone postępowanie dowodowe w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicy Podklasztornej
o długości ok. 680 m na dz. nr: ewid.: 565/54, 57/9, 57/1 obręb 0015 i nr ewid. 422 obręb 0021, w Kielcach

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce ws.wydana została Decyzji Nr 110/2017   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie :  budynku stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na działce nr ewid. 261/4 obręb 0011 przy ulicy Zbożowej w Kielcach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce ws. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „KIE1020F" wraz z wewnętrzną linią zasilającą na dachu budynku istniejącego na działce nr ewid. 594/7 obręb 0020, przy ulicy Za Walcownią 2A w Kielcach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta ws.zakończenia postępowania dowodowe w  sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej
na budowie: kablowej linii oświetlenia ulicy Ogrodowej, długości ok. 1065 m, na dz. nr ewid.: 522/6, 691/7, 691/4, 522/1, 784/1 i 784/2 obręb 0016 w Kielcach

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy kablowej linii oświetlenia ulicy Ogrodowej, długości ok. 1065 m, na dz. nr ewid.: 522/6, 691/7, 691/4, 522/1, 784/1 i 784/2 obręb 0016 w Kielcach

Wyświetlanie 1 - 20 z 520 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 26