MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy sieci wodociągowej o średnicy DN 150 mm, w ulicy Piekoszowskiej, na działkach nr ewid. 36 obręb 0013 i 613/2 obręb 0008 w Kielcach.
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa) w rejonie alei Na Stadion, na działkach nr ewid.: 448/4, 449 i 318, obręb 0023 w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy pięciu odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej od DN 90 mm do DN 200 mm w rejonie ul. Barwinek, ul. Wapiennikowej, ul. Starowapiennikowej oraz ul. Wrzosowej na dz. nr: 1145/105, 1145/247, 1145/248, 1145/164, 1145/156, 1391/16, 1142/4, 4106, 1145/216, 1145/188, 1145/190, 1145/191, 1125, 1145/174, 1145/195, obręb 0024 w Kielcach.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu niskiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 10 kPa), długości ok. 130 m, w ulicy Prostej i ulicy J. i J. Śniadeckich oraz na terenie przyległym do ulicy J. i J. Śniadeckich, na działkach nr ewid. 1308/16, 1281/1, 1281/2, 1295, 1294 obręb 0017 w Kielcach.
 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy trzech elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV, długości ok.1100 m, wraz z zabudową dwóch słupowych stanowisk odłącznikowych 15 kV, w ulicy Siedmiu Źródeł oraz na terenie przyległym do ulicy Siedmiu Źródeł i ulicy Dobromyśl, na działkach nr ewid. 1221, 1266, 1250, 1265, 1244 obręb 0013; 887/3 obręb 0014; 5, 6/5 obręb 0020; 43/14, 53, 44, 66 obręb 0018 w Kielcach,

Obwieszczenie o wglądzie w akta w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa), w rejonie ulicy Ciekockiej, na działkach nr ewid. 70/2, 70/1, 68/4, 68/3 obręb 0012 w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV w celu zasilania w energię elektryczną rozbudowywanego budynku hotelowego na działce nr 449, obr. 0023 przy
ul. W. Szczepaniaka Nr 42 w Kielcach.
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu niskiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 10 kPa) w ul. Masłowskiej na dz. nr: 61 i 24 obręb 0011 w Kielcach.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, na działce nr ewid. 2020/9 obręb 0007 w rejonie ulicy W. Witosa w osiedlu Dąbrowa w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu niskiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 10 kPa) w ul. M. Skłodowskiej- Curie na dz. nr: 93/5, obręb 0009 w Kielcach.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy odcinka wodociągu rozdzielczego Ø 110 mm oraz odcinka kanału sanitarnego Ø 200 mm w rejonie ul. Zagórskiej i ul. Prostej na dz. nr: 181/8 i 399/2 obręb 0025 w Kielcach.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa) w rejonie alei Na Stadion, na działkach nr ewid.: 448/4, 449 i 318, obręb 0023 w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy czterech odcinków gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa) w rejonie ul. Krakowskiej oraz ul. Górników Staszicowskich na dz. nr: 1079, 633/5, 638, 637/2, 636/2, 632, 630/4, 630/2, 628/10, 609/6, 639/177, 963/4, 976, 977/3, 631 obręb 0019; na dz. nr: 379/2 obręb 0020 oraz na dz. nr: 121 obręb 0027 w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, w rejonie ul. Sandomierskiej na dz. nr: 676/35, 676/34, 676/24, 676/23, 107/12, 107/102, 107/115, 107/116, 107/117, 107/14, 107/13, 107/106, 759/5, 767, 1104/1, 1104/12, 1104/2, 1104/3, 1104/5, 1104/6, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 811/2, 811/4, 811/5, 811/6, 811/7, 811/8, 811/9, 811/10, 811/11, 811/12, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818/1, 818/2, 820, 821, 822, 823/1, 823/2, 1109/1, 1109/2, 825, obręb 0017;
dz. nr: 577/35, 577/39, 577/10, 577/34, 577/33, 577/32, 577/31, 577/16, 577/13, 577/30, 577/26, 577/27, 577/28, 577/29, 577/25, 577/24, 577/23, 577/22, 577/21, 577/20, 507/3, 508/1, 509/2, 510/5, 514/7, 517 obręb 0012 w Kielcach.
 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy budynku centrum dla osób z autyzmem (poradnia, środowiskowy dom samopomocy i mieszkania chronione), na działce o nr ew. 74 obręb 0019 przy ul. Łopuszniańskiej w Kielcach.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia w ul. gen. M. Langiewicza i ul. Mała Zgoda oraz na działce przyległej na dz. nr: 84/8, 507/7, 504/22, 504/21, 504/11 obręb 0024 w Kielcach.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV w celu zasilania w energię elektryczną rozbudowywanego budynku hotelowego na działce nr 449, obr. 0023 przy ul. W. Szczepaniaka Nr 42 w Kielcach.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa), w rejonie ulicy Cedzyńskiej, na działkach nr ewid. 316/1, 312, 317/14, 317/13, 317/1 obręb 0025 w Kielcach.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu niskiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 10 kPa), w ulicy Gustawa Morcinka i na terenie przyległym do ulicy, na działkach nr ewid. 254/2, 253/2, 7/15, 253/3, 7/16 obręb 0012 w Kielcach.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy kablowych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia 0,4 kV i złącza kablowego, w rejonie ulicy Szydłówek Górny, na działkach nr ewid. 95/6, 95/7, 95/4, 275/288, 275/289, 275/286, 275/287, 275/92, 275/276, 275/272, 276/131, 276/156, 276/317, 276/240, 307/8, 307/1 obręb 0011 w Kielcach.

Wyświetlanie 1 - 20 z 520 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 26