MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budynku stacji redukcyjno-pomiarowej II stopnia, gazociągu średniego ciśnienia, długości ok. 19,0 m oraz gazociągu niskiego ciśnienia, długości ok. 10,5 m, przy ulicy Sandomierskiej, na działkach nr ewid. 444/1, 577/8 obręb 0012 w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy linii kablowej 15 kV, długości ok. 14 m, na działce nr ewid. 171/11 obręb 0019 przy ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach.

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowa garażu dla ambulansów Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na działce o nr ew. 27/3 obręb 0017 przy ul. Polnej w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy kanału sanitarnego ø 200 mm, długości ok. 127 m, w ulicy N. Machałowej, na działkach nr ewid. 698, 660/3, 660/4, 663/1, 639/1, 639/16, 639/17, 664 obręb 0019 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy kanalizacji sanitarnej Ø 200 w ul. Bernardyńskiej na odcinku od budynku nr 7 na działce nr 274 do budynku nr 31 na dz. 851/2 z włączeniem w ul. Kryształowej, długości ok. 370 m na dz. nr ewid.: 35, 75, 71 obręb 0021 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy sieci wodociągowej DN 100 mm, długości ok. 44 m w ulicy Średniej i na terenie przyległym do ulicy, na działkach nr ewid. 39/2, 48/1, 48/3, 51 obręb 0009 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy kanału sanitarnego ø 200 mm, długości ok.70,0 m, w ulicy Siedmiu Źródeł, na działce nr ewid. 1266 obręb 0013 w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy dwóch elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV o długości ok. 2000 m każda, w rejonie ul. Białogońskiej, ul. W. Dzikowskiego oraz ul. Siedmiu Źródeł na dz. nr: 369/2, 899, 1186, 820, 1172, 1322, 1320, 1288, 1290, 1293, 1304/2, 1266 obręb 0013 oraz dz. nr: 744, 883 i 887/3 obręb 0014 w Kielcach,

obwieszczenie o wydaniu postanowienia w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy dwóch elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV o długości ok. 2000 m każda, w rejonie ul. Białogońskiej, ul. W. Dzikowskiego oraz ul. Siedmiu Źródeł na dz. nr: 369/2, 899, 1186, 820, 1172, 1322, 1320, 1288, 1290, 1293, 1304/2, 1266 obręb 0013 oraz dz. nr: 744, 883 i 887/3 obręb 0014 w Kielcach

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy budynku stacji transformatorowej kontenerowej 15kV/0,4 kV, dwóch odcinków elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV o łącznej długości ok. 50 m oraz trzech odcinków elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV o łącznej długości ok. 80 m, przy ul. 1 Maja na dz. nr ewid.: 362, 363 obręb 0010 w Kielcach.
 

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy hali sportowej wraz z zapleczem, budowa budynku zamieszkania zbiorowego - internatu wraz z zapleczem dydaktycznym, budowa łącznika między budynkami, budowa muru oporowego, dróg wewnętrznych, drogi pożarowej i od 40 do 60 stanowisk postojowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul.Jagiellońskiej 90 w Kielcach, na działkach o nr ew. 555 i 554/1 obręb 0015 położonych w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Księdza Hugona Kołłątaja w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy dwóch elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV o długości ok. 2000m każda, w rejonie ul. Białogońskiej, ul. W. Dzikowskiego oraz ul. Siedmiu Źródeł na dz. nr: 369/2, 899, 1186, 820, 1172, 1322, 1320, 1288, 1290, 1293, 1304/2, 1266 obręb 0013 oraz dz. nr: 744, 883 i 887/3 obręb 0014 w Kielcach.

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV, długości ok. 168 m wraz ze złączami kablowymi, w ulicy Stefana Żeromskiego i na terenie przyległym do ulicy, na działkach nr ewid. 1358/5, 1307/20, 1307/16, 1307/17, 1307/18, 1307/15, 1307/1, 1358/1, 1354 obręb 0017 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy kanału sanitarnego ø 0,2 m, długości ok.150 m, w ulicy J. B. Puscha, na działce nr ewid. 1839/1 obręb 0009 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa), długości ok. 50 m, w ulicy Pańskiej, na działce nr ewid. 627 obręb 0020 w Kielcach.

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy dwóch odcinków kanału sanitarnego grawitacyjnego Ø 200 mm o łącznej długości ok. 291 m oraz dwóch odcinków kanału sanitarnego tłocznego Ø 110 mm o łącznej długości ok. 175 m w rejonie ulicy Na Ługach na dz. nr: 1017/1, 1017/2, 413/5, 1043 obręb 0020 w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu niskiego ciśnienia, długości ok. 75 m, w ul. Radiowej, al. IX Wieków Kielc, działki nr ewid. 65 i 106/10 obręb 0017 oraz na działce nr ewid. 111/3 obręb 0017 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, działka nr ewid. 22, obr. 0021 przy ul. Fosforytowej 88 w Kielcach.

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy budynku stacji redukcyjno-pomiarowej II stopnia, gazociągu średniego ciśnienia, długości ok. 19,0 m oraz gazociągu niskiego ciśnienia, długości ok. 10,5 m, przy ulicy Sandomierskiej, na działkach nr ewid. 444/1, 577/8 obręb 0012 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy budynku stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV, długości ok. 245 m, w rejonie ulicy Szydłówek Górny, na działkach nr ewid. 88, 91/2, 94/2, 95/5, 276/410, 276/412, 275/272, 275/273, 276/20, 276/131, 276/156, 276/317 obręb 0011 w Kielcach.

Wyświetlanie 1 - 20 z 520 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 26