MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy hali sportowej wraz z zapleczem i dodatkowymi pomieszczeniami dydaktycznymi przy I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Kielcach na działkach nr ewid. 24/1, 24/9, 24/10, 24/12, 24/14 i 24/16, obr. 0024 przy ul. ks. P. Ściegiennego 15 w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu niskiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 10 kPa), długości ok. 45 m, w rejonie ulicy Domaniówka na dz. nr: 21, 23, 24, obręb 0011 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy wodociągu rozdzielczego DN100 mm, długosci ok. 120 m oraz kanału sanitarnego do Ø 200 mm o łącznej długości ok. 140 m w ulicy ppor. Z. Kruszelnickiego „Wilka" na dz. nr ewid.: 203/2, 499/3 obręb 0001 w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy wodociągu o średnicy 100 mm, długości ok.170,0 m, w ulicy Żabiej i ulicy Spacerowej, na działkach nr ewid. 666, 691/7 obręb 0016 w Kielcach.

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy wodociągu ø 150 mm, długości ok. 42,0 m, w ulicy Mazurskiej i na terenie przyległym do ulicy, na dzialkach nr ewid. 655/4, 655/5, 727/23, 727/25, 727/26, 727/28 obręb 0017 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi przy ul. Wojewódzkiej, ul. Nowowiejskiej, ul. Marszałkowskiej i ul. Wiosennej na działkach nr ewid.: 863/1, 863/4, 862, 810, 842, 836, 802/6, 807 obręb 0010 w Kielcach.
 

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy wodociągu rozdzielczego do Ø 100 mm, długości ok. 65 m oraz kanalizacji sanitarnej do Ø 200 mm, długości ok. 105 m w ul. Targowej na dz. 926, 927/4, 927/8 obręb 0010 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy wodociągu ø 100 mm, długości ok. 180 m, w ulicy Krakowskiej, na działkach nr ewid. 565/56, 565/23, 565/8, 565/24, 565/25, 565/17 obręb 0015 w Kielcach.
 

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przy ul. Malachitowej na działkach nr ewid.: 229/2, 229/12, 222/2 obręb 0021 w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN 200, długości ok. 8 m, sieci kanalizacji deszczowej DN 300, długości ok. 61 m, wodociągu rozdzielczego DN 100, długości ok. 9 m oraz kablowej linii energetycznej oświetlenia ulicznego, długości ok. 6 m w ulicy Szwedzkiej na dz. nr: 1455/2 obręb 0024 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu niskiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 10 kPa), długości ok. 75 m, w rejonie ulicy Malachitowej na działkach nr ewid.: 226/165, 226/164, 226/38, 226/37, 226/36, 222/4, 222/2, 229/13, 229/3, 229/2 obręb 0021 w Kielcach.
 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

OBWIESZCZENIE Prezydent Miasta Kielce o wydaniu Decyzji Nr 93/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie: kanalizacji sanitarnej ø 200 mm, długości ok. 64,5 m, w ulicy Częstochowskiej i w ulicy Długiej, na działkach nr ewid. 235/2, 75/4 obręb 0009 w Kielcach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie wydania Decyzji Nr 92/2017  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:gazociągu niskiego ciśnienia, długości ok. 26,0 m, w ulicy Suchej, na działce nr ewid. 363 obręb 0023 w Kielcach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: zabudowa części tarasu na IV piętrze w budynku Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z przeznaczeniem na rozszerzenie funkcji bloku operacyjnego o kolejne pomieszczenia, na działce o nr ewid. 390/13,  obręb 0015, ul. Grunwaldzka 45 w Kielcach.

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy wodociągu o średnicy 100 mm, długości ok.170,0 m, w ulicy Żabiej i ulicy Spacerowej, na działkach nr ewid. 666, 691/7 obręb 0016 w Kielcach.

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. rozbudowy budynku Straży Miejskiej w Kielcach (budynek usługowy – biura), oraz budowa od 10 do 15 stanowisk postojowych, na terenie obejmującym działki o nr ewid. 709, 710/2, 710/3, 711/2, 712/5 obręb 0016, przy ul. Ogrodowej 3b w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej średniego napięcia 15kV o łącznej długości ok. 433 m w rejonie ul. Siedmiu Źródeł na dz. nr : 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1229, 1231, 1232, 1234, 1237, 1239, 1240, 1241, 1243, 1265, 1245, 1248, 1249, 1250 obręb 0013 w Kielcach.

obwieszczenie o wygaszeniu decyzji w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy wodociągu DN 100 mm, długości ok. 120 m oraz kanału sanitarnego DN 200 mm, długości ok. 140 m w ul. ppor. Z. Kruszelnickiego „Wilka" na dz. nr 203/2, 499/3 obręb 0001 w Kielcach,

obwieszczenie o wydaniu decyzji w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy sieci wodociągowej rozdzielczej DN 100, długości ok. 122 m w ul. Średniej, ul. Szklanej oraz ul. Żurawiej na dz. nr: 541, 51 i 39/2 obręb 0009 w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania w/s o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy elektronergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV, długości ok.1275,0 m, napowietrznej linii niskiego napiecia 0,4 kV, długości ok. 985,0 m, kablowej linii średniego napięcia 15 kV, długości ok. 54,0 m oraz kontenerowej stacji transformatorowej 15/04kV, w ul.Hubalczyków, ul. Łódzkiej ul.1 go Maja, ul. mjra J. Piwnika „Ponurego", ul.Sokolej oraz na terenie przyległym do ulic, na działkach nr ewid.: 1/27, 18/2, 19/10, 19/11, 19/12, 20/4, 20/6, 20/7, 26, 27, 51/2, 55/2, 57, 82/3, 82/5, 83, 96, 98/2, 98/3, 103, 105, 130/7, 130/8, 130/10, 130/16, 131/16, 131/17, 135/1, 135/2, 142, 144, 145/1, 231/28 obręb 0005, 251/6 obręb 0004, 596/2, 597, 623, 630/9, 630/10, 638, 640 obręb 0002 w Kielcach.

Wyświetlanie 1 - 20 z 520 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 26