MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV , długości ok. 1750 m wraz ze złączami kablowymi, w rejonie ul. Sandomierskiej na dz. nr: 676/35, 676/34, 676/24, 676/23, 107/12, 107/102, 107/115, 107/116, 107/117, 107/14, 107/13, 107/106, 759/5, 767, 1104/1, 1104/12, 1104/2, 1104/3, 1104/5, 1104/6, 1104/8, 1104/9, 1104/10, 811/2, 811/4, 811/5, 811/6, 811/7, 811/8, 811/9, 811/10, 811/11, 811/12, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818/1, 818/2, 820, 821, 822, 823/1, 823/2, 1109/1, 1109/2, 825, obręb 0017;
dz. nr: 577/35, 577/39, 577/10, 577/34, 577/33, 577/32, 577/31, 577/16, 577/13, 577/30, 577/26, 577/27, 577/28, 577/29, 577/25, 577/24, 577/23, 577/22, 577/21, 577/20, 507/3, 508/1, 509/2, 510/5, 514/7, 517 obręb 0012 w Kielcach.
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy budynku centrum dla osób z autyzmem (poradnia, środowiskowy dom samopomocy i mieszkania chronione), na działce o nr ew. 74 obręb 0019 przy ul. Łopuszniańskiej w Kielcach.

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy stacji transformatorowej kontenerowej 15/0,4 kV w celu zasilania w energię elektryczną rozbudowywanego budynku hotelowego na działce nr 449, obr. 0023 przy ul. W. Szczepaniaka Nr 42 w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy linii kablowych średniego napięcia SN 15 kV, długości do 230 m, wzdłuż ulicy Gustawa Morcinka, na działkach nr ewid. 445/17, 444/13, 444/12, 444/14 obręb 0012 w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy odcinka gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa), długości ok. 45,5 m w ul. Skrajnej na dz. nr: 338/21, obręb 0004 w Kielcach, w granicach oznaczonych na załączniku graficznym linią koloru czarnego.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 500 mm, długości ok. 260 m w pasie drogowym ulicy Zbożowej na dz. nr: 251/2, 251/12, 251/18, 251/19, 251/23 obręb 0011 w Kielcach.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 KV w ul. Poleskiej, ul. Sandomierskiej, ul. Szczecińskiej oraz na terenie przyległym do ulic, na działkach nr ewid. 328/6, 327/2, 328/15, 328/8, 328/17, 327/1, 328/9, 328/16, 317/7, 317/14, 317/13, 317/16, 317/6, 317/5, 317/4, 317/3, 317/2, 317/1, 577/32, 577/33, 577/34, 577/39, 577/35, Obręb 0012; 107/106, 759/5, 676/27, 107/13, 1681, 334, 339/8, 339/13, 107/117, 107/102, 676/37, 759/6, 759/7, 759/8, 759/10, 759/11, 759/12, 759/13, 759/14, 759/15, 759/22, 759/23, 759/24, 759/25, 759/16, 759/17, 759/26, 759/27, 759/28, 759/29, 752/5, 752/3, 1649, 759/30, 759/20, 759/32, 759/31, 759/19, 1539/16, 1103/45, 1415/11, 1415/10, 1415/3, 1415/1, 1415/9, 1415/8 obręb 0017 w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

o umorzeniu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie schodów terenowych, murów oporowych, rampy dla niepełnosprawnych oraz altany w konstrukcji stalowej w ramach zadania „Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez zmianę sposobu zagospodarowania obszaru w rejonie ul. Bodzentyńskiej i Placu Św. Wojciecha"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy wodociągu rozdzielczego DN 100 mm, długości ok. 62 m, w ulicy Planty, na działkach nr ewid. 173/2 i 161/1 obręb 0016 w Kielcach.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia, długości ok. 40 m w ul. Domki i ul. Kutnowskiej na dz. nr: 68/4, 217/2, 425/3, 425/5, 424/1, 424/2 obręb 0032 w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej, długości ok. 180 m, przy ulicy Marszałkowskiej, na działce nr ewid. 947/298 obręb 0006 w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy wodociągu rozdzielczego o średnicy od Ø 40 mm do Ø 150 mm, o łącznej długości ok. 250 m w ul. Żurawiej na dz. nr: 302/1, 536, 309/27, 245, 239/8, 239/9 obręb 0009 w Kielcach.
 

Obwieszczenie o wglądzie w akta w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy urządzeń technicznych – baterii kondensatorów BKR 15 kV wraz z instalacjami technicznym 15 kV w ramach zadania „Przebudowa GPZ Kielce Wschód w zakresie urządzeń 15 kV, budynku i nawiązań linii 15 kV" na działkach o nr ew. 328/6 i 328/15 obręb 0012 przy ul. Poleskiej w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej, długości ok. 26 m, w ulicy Lotniczej i na terenie przyległym do ulicy, na działkach nr ewid. 1/4, 14/2 obręb 0017 w Kielcach.

Obwieszczenie o wglądzie w akta w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy gazociągu średniego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 0,5 MPa). długości ok. 130 m, w rejonie ul. Świętego Pawła i ul. Świerczyńskiej na dz. nr: 44/3, 45/2, 30/6, 30/5, 30/4, obręb 0012 w Kielcach.

Obwieszczenie o wglądzie w akta w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, długości ok. 143 m, w ulicy Domaszowskiej i na terenie przyległym do ulicy, na działkach nr ewid. 308/8, 308/7, 308/2, 307/2, 306/6, 306/4, 305/2, 304/2, 304/1 obręb 0012 w Kielcach,

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia (maksymalne ciśnienie robocze do 10 kPa), na terenie osiedla Słoneczne Wzgórze, w ulicy E. Orzeszkowej, ulicy A. Dobrowolskiej oraz na terenie przyległym do ulic, na działkach nr ewid.: 275/1, 275/45, 275/96, 275/118, 275/139, 275/150, 275/151, 275/152, 275/156, 275/167, 275/170, 275/205, 275/206, 275/207, 283, 275/208, 275/291, 288 obręb 0011 w Kielcach.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy sieci wodociągowej DN 125 mm, długości ok. 65 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm, długości ok. 55 m w rejonie ul. Berberysowej na dz. nr: 837/2, 812, 838/1, 838/2, 838/3, 1321 obręb 0032 w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dot. budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej, długości ok. 275 m, w rejonie ulicy S. Okrzei, ul. Krzywej i ul. Zagnańskiej na dz. nr: 370, 378/1, 371/1, 208/62, 258/10, 259/1, 259/6 obręb 0010 w Kielcach.

Wyświetlanie 1 - 20 z 520 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 26