MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Wykaz przyznanych w 2017 r. dotacji na wymianie źródeł ciepła

Wykaz złożonych wniosków i przyznanych w 2017 r. dotacji dla zadań polegających  na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Miasto Kielce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Kielce.

Zadania, które mogą zostać dofinansowane osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym  na realizację Zadania: podłączenie do sieci miejskiej – 5 000 zł, ogrzewanie gazowe – 4 000 zł, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe i pompa ciepła – 3 000 zł. Dotacja może być udzielona w kwocie 30 % kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania, przy czym maksymalna kwota Dotacji jest ograniczona do kwot ww. dla poszczególnych rodzajów Zadań.

Zasady udzielania Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały Nr XLI/852/2017 Rady Miasta Kielce z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 8 maja 2017 r., poz. 1676).

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – Wydział Zarządzania Energią, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.