MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

 „Budowa chodników i oświetlenia w ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Malików"

Wojewoda Świętokrzyski

Kielce, dnia 5.07.2018r.

Znak: SPN.III.7820.1.13.2018

Obwieszczenie

Wojewoda Świętokrzyski

zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej w ciągu drogi krajowej Nr 73 (klasy G) - al. Solidarności w ramach inwestycji pn.: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej" Zadanie II na terenie miasta Kielce.

Wojewoda Świętokrzyski

Obwieszczenie

Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.05.2018r., znak: SPN.III.7821.1.3.2017 dotyczące zawiadomienia o przekazaniu skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.03.2018r., znak: SPN.III.7821.1.3.2017 utrzymującą w mocy decyzję Nr 2/2017 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 04.04.20 lir., znak: AB-I.6740.2.16.2016.DK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ul. Piekoszowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej do posesji nr 85".

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

„Budowa pętli autobusowej przy ul. Zagnańskiej w Kielcach wraz z rozbudową ul. Zagnańskiej od ul. Witosa do granic miasta".

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

„Rozbudowa ulicy Wojska Polskiego w Kielcach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Miodowicza do ul. Tarnowskiej (droga gminna 301430T)".

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmiejającej ostateczną decyzję na realizację inwestycji drogowej

„Rozbudowa ulicy Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

„Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa".

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 „Rozbudowa ulicy Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego".

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmiejającej ostateczną decyzję na realizację inwestycji drogowej

 „Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku od długości ok. 250 m, stanowiącej dojazd do ROD „Narcyz" od strony ul. Ściegiennego",

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

„Budowa drogi oznaczonej w MPZPT symbolem 1 KDD w Kielcach na odcinku od długości ok. 250 m, stanowiącej dojazd do ROD „Narcyz" od strony ul. Ściegiennego",

Wyświetlanie 1 - 20 z 238 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 12