MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.14.2018 z dnia 16 lipca 2018r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0028 numerem działki 26 o powierzchni 0,7184 ha.

obwieszczenie o zakończeniu postępowania w/s o ustalenie warunków zabudowy

dot. budowy budynku handlowo – wystawienniczo – magazynowego (o powierzchni sprzedaży do 1999 m2) wraz z nadziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym o pojemności do 1000 m3, na działkach nr ewid. 167/8, 170/4, 174/2, 174/3, 175/3, 177, 178/2, 180/5, 181/3, 183/3, 184/5, 184/4, 183/2, 180/3,182/1, 181/1, 178/1, 179/1, 175/1, 170/3, 171/1, 167/9, 167/11 obręb 0004, w rejonie ul. Kongresowej i ul. Łódzkiej w Kielcach.
 

obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w/s o ustalenie warunków zabudowy

dot. zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego nr 17 (siedziba banku) w budynku usługowym na przedszkole niepubliczne na działce nr 1145/112 obręb 0024, przy ul. Barwinek 28 B w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

dot. budowy wiaty magazynowej, na działkach nr ewid. 340/12, 340/22, 325/8, 325/3, 325/11 obręb 0004, w granicach oznaczonych na zał. graf. literami ABCDEFG-A przy ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach.
 

obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

dot. budowy trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 164/2 obręb 0001, w granicach oznaczonych na zał. graf. literami ABCDE-A przy ul. ppor. Z. Kruszelnickiego „Wilka" w Kielcach.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 na odcinku: granica miasta Kielce - Masłów - Mąchocice" - etap I, na terenie miasta Kielce i gminy Masłów.

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s o ustalenie warunków zabudowy

dot. budowy trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 164/2 obręb 0001, przy ul. ppor. Z. Kruszelnickiego „Wilka" w Kielcach.

obwieszczenie o zakończeniu postępowania w/s o ustalenie warunków zabudowy

dot. budowy wiaty magazynowej na działce nr ewid. 340/12, 340/22, 325/8, 325/3, 325/11 obręb 0004, przy ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach.

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.13.2018 z dnia 22 maja 2018r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0019 numerami działek: 29/4 o powierzchni 0,1800 ha, 27 o powierzchni 0,0169 ha.

obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w/s o ustalenie warunków zabudowy

dot. zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego nr 17 (siedziba banku) w budynku usługowym na przedszkole niepubliczne, na działce nr 1145/112 obręb 0024, przy ul. Barwinek 28 B w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr ewid. 576, obręb 0032, przy ul. Chabrowej w Kielcach.

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.11.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0012 numerem działki 577/30 o powierzchni 0,0040 ha.

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.10.2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0006 numerami działek: 104/52 o powierzchni 0,0300 ha, 104/54 o powierzchni 0,0048 ha, 104/57 o powierzchni 0,0060 ha, 104/60 o powierzchni 0,0068 ha, 104/64 o powierzchni 0,0103 ha.

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.5.2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0024 numerem działki 851/11 o powierzchni 0,8771 ha.

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.3.2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0012 numerem działki 1/156 o powierzchni 0,1100 ha.

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.2.2018 z dnia 18 kwietnia 2018r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0012 numerami działek: 1/14 o powierzchni 0,0181 ha, 1/129 o powierzchni 0,0148 ha, 1/131 o powierzchni 0,0040 ha, 1/133 o powierzchni 0,0078 ha, 1/148 o powierzchni 0,0948 ha, 1/149 o powierzchni 0,0233 ha.

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s o ustalenie warunków zabudowy

dot. zmiany sposobu użytkowania lokalu usługowego nr 17 (siedziba banku) w budynku usługowym na przedszkole niepubliczne na działce nr 1145/112 obręb 0024, przy ul. Barwinek 28 B w Kielcach.

obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

dot. rozbudowy i nadbudowy frontowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na hostel i lokal usługowy (w tym handel o powierzchni sprzedaży od 40 m2 do 80 m2), na działce nr ewid. 1217, obręb 0017, przy ul. J. i J. Śniadeckich 5 w Kielcach.
 

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.4.2018 z dnia 21 marca 2018r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0024 numerami działek: 171/108 o powierzchni 0,0079 ha, 855/6 o powierzchni 0,0032 ha, 855/8 o powierzchni 0,0111 ha, 862/4 o powierzchni 0,0176 ha.

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.6.2018 z dnia 20 marca 2018r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0016 numerem działki 55/12 o powierzchni 0,0097 ha.

Wyświetlanie 1 - 20 z 222 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 12