MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

dot. budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, na działkach nr ewid. 590/6, 590/17 i 590/18, obręb 0023, przy ul. Wybranieckiej w Kielcach

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.6.2019 z dnia 02 lipca 2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0012 numerem działki 222/2 o powierzchni 0,1610 ha.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 56/6, 56/2 i 56/10, obręb 0029 przy ul. Leśniówka w Kielcach.
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach nr ewid. 88/11, 88/18, obręb 0025, w rejonie ul. Prochownia w Kielcach.
 

Obwieszczenie o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach odwołania strony postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

dot. budowy zespołu 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, w tym jeden budynek z usługami (usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 1000m2) oraz budowa murów oporowych na działkach nr ew.: 562/10, 562/11, 562/12, 562/13, 562/14, 562/15, 562/16, 562/17, 562/18, 562/19, 562/20, 562/21, 562/22, 562/23, 562/24, 562/25, 562/26, 562/27, 562/28, 562/29, 562/3, 562/30, 562/31, 562/32, 562/33, 562/34, 562/35, 562/36, 562/37, 562/38, 562/4, 562/5, 562/6, 562/7, 562/8, 562/9, 564/1, 564/2, 564/3, 564/4, 567/10, 567/11, 567/12, 567/13, 567/14, 567/15, 567/16, 567/17, 567/18, 567/19, 567/20, 567/21, 567/22, 567/23, 567/24, 567/25, 567/26, 567/27, 567/3, 567/4, 567/5, 567/6, 567/7, 567/8, 567/9, 571/10, 571/11, 571/12, 571/13, 571/14, 571/15, 571/16, 571/17, 571/18, 571/19, 571/20, 571/21, 571/22, 571/23, 571/24, 571/25, 571/26, 571/27, 571/28, 571/29, 571/3, 571/4, 571/5, 571/6, 571/7, 571/8, 571/9, 573/10, 573/11, 573/12, 573/13, 573/3, 573/4, 573/5, 573/6, 573/7, 573/8, 573/9, 574/3, 574/4, 574/5, 574/6, 574/7, 574/8, 574/9, obręb 0009, w granicach oznaczonych na zał. graf. literami ABCDEFGHIJKL-A przy ulicy Działkowej w Kielcach,

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową (w tym usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 50,0 m2) oraz budowie dwóch garaży wielostanowiskowych, na działce o nr ewid. 305, obręb 0010, w granicach oznaczonych na zał. graf. literami ABCD-A, przy ul. Jasnej w Kielcach.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 56/6, 56/2 i 56/10, obręb 0029 przy ul. Leśniówka w Kielcach.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach nr ew.: 88/11, 88/18, obręb 0025, w rejonie ul. Prochownia w Kielcach.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową (w tym usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 50,0 m2) oraz budowa dwóch garaży wielostanowiskowych, na działce nr ewid. 305, obręb 0010, przy ul. Jasnej w Kielcach.
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

dot. budowy zespołu 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, w tym jeden budynek z usługami (usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 1000m2) oraz budowie murów oporowych na działkach nr ew.: 562/10, 562/11, 562/12, 562/13, 562/14, 562/15, 562/16, 562/17, 562/18, 562/19, 562/20, 562/21, 562/22, 562/23, 562/24, 562/25, 562/26, 562/27, 562/28, 562/29, 562/3, 562/30, 562/31, 562/32, 562/33, 562/34, 562/35, 562/36, 562/37, 562/38, 562/4, 562/5, 562/6, 562/7, 562/8, 562/9, 564/1, 564/2, 564/3, 564/4, 567/10, 567/11, 567/12, 567/13, 567/14, 567/15, 567/16, 567/17, 567/18, 567/19, 567/20, 567/21, 567/22, 567/23, 567/24, 567/25, 567/26, 567/27, 567/3, 567/4, 567/5, 567/6, 567/7, 567/8, 567/9, 571/10, 571/11, 571/12, 571/13, 571/14, 571/15, 571/16, 571/17, 571/18, 571/19, 571/20, 571/21, 571/22, 571/23, 571/24, 571/25, 571/26, 571/27, 571/28, 571/29, 571/3, 571/4, 571/5, 571/6, 571/7, 571/8, 571/9, 573/10, 573/11, 573/12, 573/13, 573/3, 573/4, 573/5, 573/6, 573/7, 573/8, 573/9, 574/3, 574/4, 574/5, 574/6, 574/7, 574/8, 574/9, obręb 0009, przy ulicy Działkowej w Kielcach.
 

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

dot. budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, na działkach nr ewid. 590/6, 590/17 i 590/18, obręb 0023, przy ul. Wybranieckiej w Kielcach.

Obwieszczenie o przesłaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach odwołania strony postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

dot. budowy 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (2 zespoły po 5 budynków w zabudowie szeregowej), na działkach nr ewid. 733/1 i 734, obręb 0016, w granicach oznaczonych na zał. graf. literami ABCD-A, przy ul. Sadowej w Kielcach

Informacja o wydaniu decyzji o uznaniu za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.2.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce w obrębie 0017 numerem działki 1244/18 o powierzchni 0,0016 ha.

Informacja o wydaniu decyzji za mienie gromadzkie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia o wydaniu decyzji znak: GNG-V.6873.2.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w Kielcach, oznaczonej w ewidencji...

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

dot. budowy zespołu 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, w tym jeden budynek z usługami (usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 1000m2) oraz budowa murów oporowych na działkach nr ew.: 562/10, 562/11, 562/12, 562/13, 562/14, 562/15, 562/16, 562/17, 562/18, 562/19, 562/20, 562/21, 562/22, 562/23, 562/24, 562/25, 562/26, 562/27, 562/28, 562/29, 562/3, 562/30, 562/31, 562/32, 562/33, 562/34, 562/35, 562/36, 562/37, 562/38, 562/4, 562/5, 562/6, 562/7, 562/8, 562/9, 564/1, 564/2, 564/3, 564/4, 567/10, 567/11, 567/12, 567/13, 567/14, 567/15, 567/16, 567/17, 567/18, 567/19, 567/20, 567/21, 567/22, 567/23, 567/24, 567/25, 567/26, 567/27, 567/3, 567/4, 567/5, 567/6, 567/7, 567/8, 567/9, 571/10, 571/11, 571/12, 571/13, 571/14, 571/15, 571/16, 571/17, 571/18, 571/19, 571/20, 571/21, 571/22, 571/23, 571/24, 571/25, 571/26, 571/27, 571/28, 571/29, 571/3, 571/4, 571/5, 571/6, 571/7, 571/8, 571/9, 573/10, 573/11, 573/12, 573/13, 573/3, 573/4, 573/5, 573/6, 573/7, 573/8, 573/9, 574/3, 574/4, 574/5, 574/6, 574/7, 574/8, 574/9, obręb 0009, przy ulicy Działkowej w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, na działkach nr ew.: 463, 464/2, 465 i 466, obręb 0009, przy ul. J. B. Puscha w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

dot. budowy budynku produkcyjno-magazynowego wraz z zapleczem biurowo-socjalno-sanitarnym oraz budowa murów oporowych, na działkach nr ewid. 340/12, 340/22, 325/3, 325/8, 325/11, w rejonie ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

dot. budowy rozbudowa budynku mieszkalno-usługowego o część usługową (usługistomatologiczne), na działce nr ewid. 453, obręb 0016, przy ul. H. Sienkiewicza 43 w Kielcach.
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

dot. budowy czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, na dz. nr ewid. 601/1, obr. 0012, w rejonie ulicy Sandomierskiej i ulicy Wydryńskiej w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

dot. budowy budynku usługowego (w tym usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 200 m2) oraz dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, na działkach nr ewid. 259, 260 raz 261, obręb 0006, przy ul. W. Witosa w Kielcach.
 

Wyświetlanie 1 - 20 z 274 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 14