MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

obwieszczenie o zawieszeniu postępowania ws. ustalenia warunków zabudowy

dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, na działkach nr ew.: 463, 464/2, 465 i 466, obręb 0009, przy ul. J. B. Puschaw Kielcach.
 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

dot. budowy czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, na dz. nr ewid. 601/1, obr. 0012, w rejonie ulicy Sandomierskiej
i ulicy Wydryńskiej w Kielcech.
 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

dot. budowy budynku produkcyjno-magazynowego wraz z zapleczem biurowo-socjalno-sanitarnym oraz budowa murów oporowych, na działkach nr ewid. 340/12, 340/22, 325/3, 325/8, 325/11, obręb 0004, w rejonie ul. Batalionów Chłopskich w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

dot. zmiany sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej (nr ewid. 1075i) na budynek mieszkalny jednorodzinny, na działce nr ewid. 145/1, obręb 0005, przy ul. Helenówek w Kielcach.
 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach nr ewid. 196/8, 196/14, obręb 0018, przy ul. Janowskiej w Kielcach.

Ogłoszenie

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje o zbędnym składniku majątku ruchomego - piec KS Stella.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

dot. zmiany sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej (nr ewid. 1075i) na budynek mieszkalny jednorodzinny, na działce nr ewid. 145/1, obręb 0005, przy ul. Helenówek w Kielcach.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach nr ew.: 196/8, 196/14, obręb 0018, przy ul. Janowskiej w Kielcach.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

dot. budowy 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (2 zespoły po 5 budynków w zabudowie szeregowej), na działkach nr ewid. 733/1 i 734, obręb 0016 przy ul. Sadowej w Kielcach
 

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

dot. budowy budynku usługowego (w tym usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 200 m2) oraz dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, na działkach nr ewid. 259, 260 raz 261, obręb 0006, przy ul. W. Witosa w Kielcach.
 

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

dot. budowy 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (2 zespoły po 5 budynków w zabudowie szeregowej), na działkach nr ewid. 733/1 i 734, obręb 0016, przy ul. Sadowej w Kielcach.
 

obwieszczenie o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

dot. budowy 10 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (2 zespoły po 5 budynków w zabudowie szeregowej), na działkach nr ewid. 733/1 i 734, obręb 0016, przy ul. Sadowej w Kielcach.
 

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

obwieszczenie o przedłużeniu terminu ws. o ustalenie warunków zabudowy

dot. rozbudowy budynku mieszkalno-usługowego o część usługową (usługi stomatologiczne), na działce nr ewid. 453, obręb 0016, przy ul. H. Sienkiewicza 43 w Kielcach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu:„Analiza popytu na miejsca postojowe - ZAŁOŻENIA POLITYKI PARKINGOWEJ dla planowanego do realizacji w formule PPP  parkingu wielopoziomowego na Placu Wolności w Kielcach"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce dnia 06.12.2018 r. została wydana decyzja Nr 422 / 2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi na działkach nr 836/9, 836/10, 836/11, 836/18, 836/55, 836/73, 836/74, 836/79, 836/80 i 836/81obręb 0007, zlokalizowanych przy ul. Gen. W. Sikorskiego w Kielcach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do: opracowywania projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystywaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Kielcach autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu" i zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konsultacjach społecznych dot. tego dokumentu.

Z treścią dokumentu zapoznać można się na stronie internetowej ztm.kielce.pl

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce ws. wydania  w dniu 26.11.2018 r.  Decyzji Nr 401/2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji  polegającej na: budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 573, obręb 0002, przy ul. Żelaznogórskiej  w Kielcach.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wydaniu w dniu 21.11.2018 r. Decyzji Nr 399/2018 o umorzeniu w całości postępowania o warunkach zabudowy dla inwestycji: zmiana sposobu użytkowania lokalu usługowego nr 17 (siedziba banku) w budynku usługowym na przedszkole niepubliczne na działce nr 1145/112 obręb 0024, przy ul. Barwinek 28 B w Kielcach.

obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w/s warunków zabudowy

dot. budowy czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr ewid. 573, obręb 0002, przy ul. Żelaznogórskiej w Kielcach.

Wyświetlanie 1 - 20 z 253 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 13