MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zarządzenie Przezydenta Miasta Kielce

Zarządzenie Przezydenta Miasta Kielce Nr 85/2019 z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie  wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów do PE

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Kalendarz wyborczy dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019r