MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu

Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.

Zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych

 ZARZĄDZENIE NR 154/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 7 maja 2015 r. , ZARZĄDZENIE NR 156/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 8 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 157/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 maja 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla
przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień
10 maja 2015 roku, poprzez stwierdzenie wygaśnięcia członkostwa w komisji.

Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 134/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 20 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

 

UCHWAŁA NR VI/88/2015 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA NR VI/87/2015 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Kielce w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 marca 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacyjno- technicznego zabezpieczenia prac
związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

ZARZĄDZENIE NR 74/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 9 marca 2015 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.