MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 10 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian składu Owodowej Komisji do spraw Referendum nr 33, nr 37, nr 64, nr 91 w Kielcach

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian składu Obwodowych Komisji do Spraw Referendum nr 5, nr 9, nr 22, nr 34, nr 41, nr 48, nr 89

Zarządzenia Nr 211/2016 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 2 czerwca 2016 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 14, nr 20, nr 25, nr 27, nr 37, nr 55, nr 61, nr 71, nr 86 w Kielcach

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 10, nr 11, nr 12, nr 14, nr 21, nr 55, nr 74 w Kielcach

INFORMACJA Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Kielcach z dnia 31 maja 2016 r.

 w sprawie  ustalenia dodatkowego dyżuru wyznaczonych członków Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Kielcach w dniu 11 czerwca 2016 r. w siedzibie Komisji, Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, sala im. Stefana Artwińskiego, w godzinach 900-1500.

INFORMACJA Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Kielcach

o składzie, siedzibie i dyżurach Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Kielcach

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie wytycznych i wyjaśnień dla obwodowych komisji do spraw referendum, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w referendach lokalnych w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2014-2018

oraz załączniki do wytycznych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie wyjaśnień dla terytorialnych komisji do spraw referendum, dotyczących przeprowadzania oraz ustalania wyników referendów lokalnych w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2014-2018

oraz załączniki do wyjaśnień

12. KOMUNIKAT

Spis osób uprawnionych do udziału w referendum będzie udostępniony do wglądu od dnia 23 maja 2016 r. do dnia 4 czerwca 2016 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Kielcach, ul. Karola Szymanowskiego 6 w pokojach 91 i 92 w godzinach pracy Wydziału tj. poniedziałek – czwartek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30 do 15.30.

11.Informacja

O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W REFERENDUM GMINNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA PREZYDENTA MIASTA KIELCE ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2016 r.

10.Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 10 maja 2016 r.

o podaniu do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do głosowania w referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum gminnym, wyznaczonym na dzień 12 czerwca2016 r.

9. Informacja

Informacja dotycząca formy składania wniosków w sprawie zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz możliwości uzyskania informacji dotyczących referendum przez osoby niepełnosprawne

8.Terminarz

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Kielce przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 12 czerwca 2016 r.

6. Informacja

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendach lokalnych dotyczących odwołania organów jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji.

5. Ustawa

ustawa z dnia 15 września 2000 r o referendum gminnym (t.j. Dz.U. 2016, poz.400)

4. Zarządzenie Nr 167/2016 z dnia 2 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 167/2016 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 2 maja 2016 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej

Wyświetlanie 1 - 20 z 23 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2