MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o Przetargu

PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kielcach przy
al. Na Stadion, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działka ewidencyjna nr 60/95 /Obr 0022/ o powierzchni 0,1953 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KI1L/00157139/5, stanowiącej własność Gminy Kielce.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

PREZYDENT MIASTA KIELCE

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.2147 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 08.09.2017r. do 29.09.2017r.  wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kielce zajętej pod garaż, położonej w Kielcach przy ul. Mieszka I, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz najemcy wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności zlokalizowanego na niej garażu, jako realizacja roszczenia wynikającego z art. 211 ww. ustawy.

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 30 sierpnia 2017r. do 20 września 2017r.

wykazów:

lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.)

informuje

 o wywieszeniu w dniach od  28 sierpnia  do 18 września  2017 roku

wykazu lokali użytkowych, położonych w Kielcach, przeznaczonych do  sprzedaży

na rzecz ich najemców, w trybie art.34 ust.6 ww. ustawy oraz uchwały Nr XVII/289/2003 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 października 2003r w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu (Dz. U. Woj. Św. Nr 251, poz.2479 ze zm.)

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 9 sierpnia 2017r. do 30 sierpnia 2017r.

wykazów:

lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zmianami) informuje o wywieszeniu w dniach od 1 sierpnia 2017 r. do 22 sierpnia 2017 r. wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Kielce, położone w Kielcach przy ulicach: Magazynowej, Pomorskiej, Tatrzańskiej, Świerkowej, przeznaczone do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) informuje o wywieszeniu w dniach od 26 lipca 2017 r. do 16 sierpnia 2017 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmującego nieruchomości, położone w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o wykazie lokali przenaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

Prezydent Miasta Kielce

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 12 lipca 2017r. do 2 sierpnia 2017r.

wykazów:

lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wykazy zostały wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1, celem podania do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA KIELCE

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm)

informuje

o wywieszeniu w dniach od 20 lipca  2017 roku do 10 sierpnia 2017 roku,
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Kielce, położonej w Kielcach, przy ulicy  Chałubińskiego.

Wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1,
celem podania do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na oddanie w dzierżawę gruntu

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) odwołuje przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 25 lipca 2017 roku, godz. 1000, sala 112 w siedzibie  Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, na oddanie w dzierżawę gruntu o pow. 5357 m2 położonego w Kielcach przy al. Na Stadion, obejmującego część działki oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce obr. 0022 numerem 61.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na oddanie w dzierżawę gruntu

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) odwołuje przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 25 lipca 2017 roku, godz. 1000, sala 112 w siedzibie  Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, na oddanie w dzierżawę gruntu o pow. 3380 m2 położonego w Kielcach przy al. Na Stadion, obejmującego część działki oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce obr. 0022 numerem 61.

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 3 lipca 2017r. do 26 lipca 2017r.

wykazów:

lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Obwieszczenie

Prezydent Miasta Kielce zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2016.2147 ze zm.) – wykonując zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia o możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Batalionów Chłopskich, oznaczonej  w ewidencji gruntów m. Kielce (obręb 0004) jako działka nr 279/65 o pow. 0,0288 ha.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

PREZYDENT  MIASTA  KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z  2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od dnia 21 czerwca 2017 roku do dnia 12 lipca 2017 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, celem podania do publicznej wiadomości.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 22 czerwca 2017r. do 13 lipca 2017r.

wykazu:

lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) informuje o wywieszeniu w dniach od 19 czerwca 2017r. do 10 lipca 2017r. wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Kielce, położone w Kielcach przy ulicach: Domaszowskiej, Sowiej, Transportowców, przeznaczone do sprzedaży.

Ogłoszenie o przetargu na oddanie w dzierżawę gruntu

PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu o pow. 3380 m2 położonego w Kielcach przy al. Na Stadion, obejmującego część działki oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce obr. 0022 numerem 61, wchodzącej w skład nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kielce, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr KI1L/00044113/2.

Ogłoszenie o przetargu na oddanie w dzierżawę gruntu

PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę gruntu o pow. 5357 m2 położonego w Kielcach przy al. Na Stadion, obejmującego część działki oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce obr. 0022 numerem 61, wchodzącej w skład nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kielce, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr KI1L/00044113/2.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) informuje o wywieszeniu w dniach od 5 czerwca 2017 roku do 26 czerwca 2017 roku wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Kielce, położone w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego, u zbiegu alei Jerzego Szajnowicza-Iwanowa i ulicy Króla Kazimierza Wielkiego, Hetmana Stanisława Żółkiewskiego, przeznaczone do sprzedaży.

Wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.)

informuje

         o wywieszeniu w dniach od  31 maja  do 21 czerwca 2017 roku

 wykazu:

lokali użytkowych, położonych w Kielcach, przeznaczonych do  sprzedaży na rzecz ich najemców, w trybie art.34 ust.6 ww. ustawy oraz uchwały Nr XVII/289/2003 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 października 2003r w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu (Dz. U. Woj. Św. Nr 251, poz.2479 ze zm.)

Wyświetlanie 1 - 20 z 488 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 25