MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

PREZYDENT MIASTA KIELCE

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204  ze zm.)

informuje

o wywieszeniu w dniach od 23 maja 2019 r. do 13 czerwca 2019 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kielcach przy ulicy Starej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

PREZYDENT  MIASTA  KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami  (jedn. tekst Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od dnia 15 kwietnia 2019 roku do dnia  6 maja 2019 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, celem podania do publicznej wiadomości.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

PREZYDENT  MIASTA  KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (jedn. tekst Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od dnia 14 marca 2019 roku do dnia 4 kwietnia 2019 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, celem podania do publicznej wiadomości.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami) informuje o wywieszeniu w dniach od 28 lutego 2019r. do dnia 21 marca 2019r. wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Kielce, położone w Kielcach przy ulicach: Tatrzańskiej, Mahometańskiej, Sandomierskiej, Jacka Malczewskiego, Barwinek, przeznaczone do sprzedaży.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

 

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 20 luty do 13 marzec 2019r.

wykazu:

lokalu mieszkalnego położonego w Kielcach, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

PREZYDENT  MIASTA  KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (jedn. tekst Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od dnia  4 lutego 2019 roku do dnia 25 lutego 2019 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, celem podania do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 30 styczeń do 20 luty 2019r.

wykazu:

lokalu mieszkalnego położonego w Kielcach, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

PREZYDENT  MIASTA  KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniachod dnia 28 stycznia 2019 roku do dnia 18 lutego 2019 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, celem podania do publicznej wiadomości.

Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 28 listopada do 19 grudnia 2018r. wykazów lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

Prezydent Miasta Kielce

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 9 do 30 listopada 2018r.

wykazów:

lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

Prezydent Miasta Kielce

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 29 października do 19 listopada 2018r.

wykazów:

lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) informuje o wywieszeniu w dniach od 15 października 2018r. do dnia 5 listopada 2018r. wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Kielce, położone w Kielcach przy ulicach: Wojska Polskiego, Sandomierskiej, Łódzkiej, Średniej, Ustronie, przeznaczone do sprzedaży.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

                                           PREZYDENT MIASTA KIELCE

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2018r. , poz. 121 ze. zm.)

                                                     informuje

o wywieszeniu w dniach od 4 października 2018 roku do 25 października 2018 roku, wykazu  nieruchomości przeznaczonej do zamiany, położonej w Kielcach,
przy ulicy Karczówkowskiej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

PREZYDENT  MIASTA  KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z  2018 r. poz. 121 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od dnia 4 października 2018 roku do dnia 25 października 2018 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, celem podania do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

                                                PREZYDENT MIASTA KIELCE

                      ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kielcach przy ulicyKarola Olszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działka ewidencyjna nr  5/83 /Obr 0005/ o powierzchni 0,8190 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KI1L/00152530/1,

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

                                                 PREZYDENT MIASTA KIELCE

                         ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kielcach przy ulicyKarola Olszewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działka ewidencyjna nr  5/75 /Obr 0005/ o powierzchni 0,5416 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KI1L/00152530/1, stanowiącego  własność Gminy Kielce

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

        PREZYDENT MIASTA KIELCE

 

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Kielcach przy ulicyBęczkowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działki ewidencyjne : nr 42/1,
nr 42/4 /Obr 0012/ o łącznej powierzchni 0,1890 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KI1L/00065177/1, stanowiącej własność Gminy Kielce

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) informuje o wywieszeniu w dniach od 17 września 2018r. do dnia 8 października 2018r. wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Kielce, położone w Kielcach przy ul. Artura Grottgera, ul. Pieszej, przeznaczone do sprzedaży.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

PREZYDENT MIASTA KIELCE

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, w dniach od 14 września
2018 roku do 5 października 2018 roku wykazu dotyczącego nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży. 

Wyświetlanie 1 - 20 z 520 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 26