MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121, 50).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 16 marca do 6 kwietnia 2018r.

wykazów:

lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. Nr 121, 50)

informuje

o wywieszeniu w dniach od 13 marca do 3 kwietnia 2018 r. wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121, 50).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 9 do 30 marca 2018r.

wykazów:

lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121, 50).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 22 lutego do 15 marca 2018r.

wykazu:

lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Lista rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Kielce

Prezydent Miasta Kielce

zgodnie z zarządzeniem nr 401/2017 z dnia 25.09.2017 r. (§ 13 pkt 9),

publikuje

na stronie internetowej Urzędu Miasta Kielce listę rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Kielce.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA KIELCE

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami ),

informuje

o wywieszeniu w dniach od 14 lutego 2018 r. do 7 marca 2018 r. wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Kielce, położone w Kielcach przy ulicach: Jeleniowskiej, Samsonowicza, Sandomierskiej, Mahometańskiej, Dereniowej, Skalistej, Mazurskiej, Jasnej, Hożej, Karczunek, Rakowskiej, przeznaczone do sprzedaży.

Wykaz lokali uzytkowych przeznaczonych do sprzedazy

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.)

informuje

o wywieszeniu w dniach od  5 lutego  do 26 lutego  2018 roku

 wykazu:

lokali użytkowych, położonych w Kielcach, przeznaczonych do  sprzedaży na rzecz ich najemców, w trybie art.34 ust.6 ww. ustawy oraz uchwały Nr XVII/289/2003 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 października 2003r w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu (Dz. U. Woj. Św. Nr 251, poz.2479 ze zm.)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

PREZYDENT  MIASTA  KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z  2018 r. poz. 121) informuje o wywieszeniu w dniach od dnia 02 lutego 2018 roku do dnia 22 lutego 2018 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, celem podania do publicznej wiadomości.

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 8 stycznia 2018r. do 29 stycznia 2018r.

wykazów:

lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

PREZYDENT  MIASTA  KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z  2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od dnia 1 grudnia 2017 roku do dnia 21 grudnia 2017 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, celem podania do publicznej wiadomości.

Wykaz lokali uzytkowych przeznaczonych do sprzedazy

PREZYDENT MIASTA KIELCE
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016.2147 ze zm.)

informuje

o wywieszeniu w dniach od 23 listopada do 14 grudnia 2017 r. wykazu lokali użytkowych położonych w budynku przychodni przy ul. Karczówkowskiej 36 w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zmianami) informuje o wywieszeniu w dniach od 23 listopada 2017r. do 14 grudnia 2017r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmującego nieruchomości, położone w Kielcach przy ulicy Sabinówek, Stefana Okrzei.

Wykazy lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r. , poz. Nr 2147 ze zm.)

informuje

o wywieszeniu w dniach od  20 listopada do 11 grudnia  2017 roku

wykazów:

- lokali  mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży  na rzecz 
ich  najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy

- lokali użytkowych położonych w Kielcach, przeznaczonych do  sprzedaży na rzecz ich najemców, w trybie art.34 ust.6 ww. ustawy oraz uchwały Nr XVII/289/2003 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 października 2003r. (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 251, poz. 2479 ze zmianami)

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

PREZYDENT MIASTA KIELCE

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.2147 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 09.11.2017r. do 30.11.2017r. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kielce zajętej pod garaż, położonej w Kielcach przy ul. Pieszej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz najemcy wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności zlokalizowanego na niej garażu, jako realizacja roszczenia wynikającego z art. 211 ww. ustawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 PREZYDENT  MIASTA  KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z  2016 roku, poz. 2147 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od dnia 06 do dnia 27 listopada 2017r., w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, celem podania do publicznej wiadomości.

Wykazy lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami  (  Dz.U. z 2016 r. , poz. Nr 2147  ze  zmianami )

informuje

o wywieszeniu w dniach od  26 października do 16 listopada 2017 roku

wykazów:

-lokali  mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży  na rzecz 
ich  najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy

oraz

-lokali użytkowych położonych w Kielcach, przeznaczonych do  sprzedaży na rzecz ich najemców, w trybie art.34 ust.6 ww. ustawy oraz uchwały Nr XVII/289/2003 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 października 2003r. (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 251, poz. 2479 ze zmianami )

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o Przetargu

                                     PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kielcach przy  ulicyChałubińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działka ewidencyjna nr 1554 /Obr 0009/ o powierzchni 0,0732 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KI1L/00040364/8, stanowiącej własność Gminy Kielce

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) informuje o wywieszeniu w dniach od 5 października 2017 r. do 26 października 2017 r. wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Kielce, położone w Kielcach przy ulicach: Jasnej, Kryształowej, Piekoszowskiej, przeznaczone do sprzedaży.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 4 października 2017r. do 25 października 2017r.

wykazu: lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

PREZYDENT  MIASTA  KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z  2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od dnia  25 września 2017 roku do dnia  15 października 2017 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, celem podania do publicznej wiadomości.

Wyświetlanie 1 - 20 z 509 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 26