MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

PREZYDENT MIASTA KIELCE

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.2147 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 09.11.2017r. do 30.11.2017r. wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kielce zajętej pod garaż, położonej w Kielcach przy ul. Pieszej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz najemcy wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności zlokalizowanego na niej garażu, jako realizacja roszczenia wynikającego z art. 211 ww. ustawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

 PREZYDENT  MIASTA  KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z  2016 roku, poz. 2147 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od dnia 06 do dnia 27 listopada 2017r., w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, celem podania do publicznej wiadomości.

Wykazy lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami  (  Dz.U. z 2016 r. , poz. Nr 2147  ze  zmianami )

informuje

o wywieszeniu w dniach od  26 października do 16 listopada 2017 roku

wykazów:

-lokali  mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży  na rzecz 
ich  najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy

oraz

-lokali użytkowych położonych w Kielcach, przeznaczonych do  sprzedaży na rzecz ich najemców, w trybie art.34 ust.6 ww. ustawy oraz uchwały Nr XVII/289/2003 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 października 2003r. (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 251, poz. 2479 ze zmianami )

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o Przetargu

                                     PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kielcach przy  ulicyChałubińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działka ewidencyjna nr 1554 /Obr 0009/ o powierzchni 0,0732 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KI1L/00040364/8, stanowiącej własność Gminy Kielce

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) informuje o wywieszeniu w dniach od 5 października 2017 r. do 26 października 2017 r. wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Kielce, położone w Kielcach przy ulicach: Jasnej, Kryształowej, Piekoszowskiej, przeznaczone do sprzedaży.

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 4 października 2017r. do 25 października 2017r.

wykazu: lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

PREZYDENT  MIASTA  KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z  2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od dnia  25 września 2017 roku do dnia  15 października 2017 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, celem podania do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o Przetargu

                                          PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości zabudowanej położonej w Kielcach przy ulicyBuskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działka ewidencyjna nr 1201/2 /Obr 0023/ o powierzchni 0,0552 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KI1L/00082591/4, stanowiącej własność Gminy Kielce.

I przetarg odbył się w dniu 19 czerwca 2017 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o Przetargu

PREZYDENT MIASTA KIELCE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kielcach przy
al. Na Stadion, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działka ewidencyjna nr 60/95 /Obr 0022/ o powierzchni 0,1953 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KI1L/00157139/5, stanowiącej własność Gminy Kielce.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

PREZYDENT MIASTA KIELCE

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.2147 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 08.09.2017r. do 29.09.2017r.  wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kielce zajętej pod garaż, położonej w Kielcach przy ul. Mieszka I, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz najemcy wraz z nieodpłatnym przeniesieniem prawa własności zlokalizowanego na niej garażu, jako realizacja roszczenia wynikającego z art. 211 ww. ustawy.

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 30 sierpnia 2017r. do 20 września 2017r.

wykazów:

lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.)

informuje

 o wywieszeniu w dniach od  28 sierpnia  do 18 września  2017 roku

wykazu lokali użytkowych, położonych w Kielcach, przeznaczonych do  sprzedaży

na rzecz ich najemców, w trybie art.34 ust.6 ww. ustawy oraz uchwały Nr XVII/289/2003 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 października 2003r w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu (Dz. U. Woj. Św. Nr 251, poz.2479 ze zm.)

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 9 sierpnia 2017r. do 30 sierpnia 2017r.

wykazów:

lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zmianami) informuje o wywieszeniu w dniach od 1 sierpnia 2017 r. do 22 sierpnia 2017 r. wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Kielce, położone w Kielcach przy ulicach: Magazynowej, Pomorskiej, Tatrzańskiej, Świerkowej, przeznaczone do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami) informuje o wywieszeniu w dniach od 26 lipca 2017 r. do 16 sierpnia 2017 r. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmującego nieruchomości, położone w Kielcach przy ulicy Tatrzańskiej.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o wykazie lokali przenaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

Prezydent Miasta Kielce

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 12 lipca 2017r. do 2 sierpnia 2017r.

wykazów:

lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wykazy zostały wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1, celem podania do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA KIELCE

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm)

informuje

o wywieszeniu w dniach od 20 lipca  2017 roku do 10 sierpnia 2017 roku,
wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Kielce, położonej w Kielcach, przy ulicy  Chałubińskiego.

Wykaz został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1,
celem podania do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na oddanie w dzierżawę gruntu

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) odwołuje przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 25 lipca 2017 roku, godz. 1000, sala 112 w siedzibie  Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, na oddanie w dzierżawę gruntu o pow. 5357 m2 położonego w Kielcach przy al. Na Stadion, obejmującego część działki oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce obr. 0022 numerem 61.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na oddanie w dzierżawę gruntu

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) odwołuje przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 25 lipca 2017 roku, godz. 1000, sala 112 w siedzibie  Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, na oddanie w dzierżawę gruntu o pow. 3380 m2 położonego w Kielcach przy al. Na Stadion, obejmującego część działki oznaczonej w ewidencji gruntów m. Kielce obr. 0022 numerem 61.

Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 3 lipca 2017r. do 26 lipca 2017r.

wykazów:

lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wyświetlanie 1 - 20 z 496 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 25