MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 18 lipca do 8 sierpnia 2019r. wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

PREZYDENT  MIASTA  KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 17 lipca 2019 roku do 7 sierpnia 2019 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, celem podania do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie

PREZYDENT  MIASTA  KIELC

działając w oparciu o art. 136 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2018r., poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, obwieszczenia informującego o zamiarze użycia udziału w nieruchomości, położonej w Kielcach przy ul. Leszczyńskiej, na inny cel niż określony w dacie wywłaszczenia oraz o możliwości jego zwrotu na rzecz spadkobierców byłego właściciela.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

Prezydent Miasta Kielce

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 24 czerwca do 15 lipca 2019r.

wykazu:

lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

PREZYDENT  MIASTA  KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniachod dnia 24 czerwca 2019 roku do dnia  15 lipca 2019 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, celem podania do publicznej wiadomości.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

PREZYDENT  MIASTA  KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od dnia 19 czerwca 2019 roku do dnia 10 lipca 2019 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, celem podania do publicznej wiadomości

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

                                          PREZYDENT MIASTA KIELCE

                       ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych
w Kielcach przy
ulicy Karola Olszewskiego /obr. 0005/, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działki nr : 6/508 o pow. 0,0824 ha, objętej księgą wieczystą KI1L/00138767/7 oraz 6/494 ha o pow. 0,1685 ha objętej księgą wieczystą KI1L/00159421/3, oraz prawa użytkowania wieczystego, przysługującego Gminie Kielce, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kielcach przy ulicyKarola Olszewskiego /obr. 0005/,oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Miasta Kielce jako działka nr 5/109 o pow. 0,0603 ha, objętej księgą wieczystą KI1L/00167982/2.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

PREZYDENT MIASTA KIELCE

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1,
w dniach od 12 czerwca 2019 roku do 3 lipca 2019 roku
wykazu dotyczącego nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

Prezydent Miasta Kielce

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 27 maj do 17 czerwiec 2019r.

wykazu:

lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 27 maja 2019r. do dnia 17 czerwca 2019r. wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Kielce, położone w Kielcach przy ulicach: Wrzosowej, Panoramicznej, Generała Stefana Grota-Roweckiego, Złotej, przeznaczone do zbycia.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

PREZYDENT MIASTA KIELCE

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204  ze zm.)

informuje

o wywieszeniu w dniach od 23 maja 2019 r. do 13 czerwca 2019 r. wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Kielcach przy ulicy Starej.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

PREZYDENT  MIASTA  KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami  (jedn. tekst Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od dnia 15 kwietnia 2019 roku do dnia  6 maja 2019 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, celem podania do publicznej wiadomości.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

PREZYDENT  MIASTA  KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (jedn. tekst Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od dnia 14 marca 2019 roku do dnia 4 kwietnia 2019 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, celem podania do publicznej wiadomości.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami) informuje o wywieszeniu w dniach od 28 lutego 2019r. do dnia 21 marca 2019r. wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Kielce, położone w Kielcach przy ulicach: Tatrzańskiej, Mahometańskiej, Sandomierskiej, Jacka Malczewskiego, Barwinek, przeznaczone do sprzedaży.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

 

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 20 luty do 13 marzec 2019r.

wykazu:

lokalu mieszkalnego położonego w Kielcach, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

PREZYDENT  MIASTA  KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (jedn. tekst Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od dnia  4 lutego 2019 roku do dnia 25 lutego 2019 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, celem podania do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 30 styczeń do 20 luty 2019r.

wykazu:

lokalu mieszkalnego położonego w Kielcach, przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

PREZYDENT  MIASTA  KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniachod dnia 28 stycznia 2019 roku do dnia 18 lutego 2019 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, celem podania do publicznej wiadomości.

Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od 28 listopada do 19 grudnia 2018r. wykazów lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

Prezydent Miasta Kielce

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 9 do 30 listopada 2018r.

wykazów:

lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wyświetlanie 1 - 20 z 520 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 26