MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

PREZYDENT  MIASTA  KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z  2018 r. poz. 121 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od dnia 20 lipca 2018 roku do dnia 10 sierpnia 2018 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, celem podania do publicznej wiadomości.

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Kielc

Prezydent Miasta Kielce informuje, iż został powzięty zamiar użycia na cel inny niż określony w decyzji Prezydenta Miasta Kielce Nr ZGT-82211/14/80/13 z dnia 29.12.1981 r., nieruchomości będącej własnością Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy ul. Sikorskiego, oznaczonej w dacie wywłaszczenia jako część działki nr 985/1 o pow. 0,2251 ha, stanowiącej obecnie w ewidencji gruntów m. Kielce (obr. 0007) działkę oznaczoną nr 836/81 o pow. 0,1156 ha, ujawnionej w księdze wieczystej Nr KI1L/00086624/3.

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Kielc

Prezydent Miasta Kielce informuje, iż został powzięty zamiar użycia na cel inny niż określony w akcie notarialnym Nr Rep. A 2769/81 z dnia 28.05.1981 r., nieruchomości będącej własnością Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy ul. Orląt Lwowskich (dawniej Rewolucji Październikowej), oznaczonej w dacie wywłaszczenia jako część działki nr 4/5 o pow. 0,5057 ha (Obr. XII ark. 5), stanowiącej obecnie w ewidencji gruntów m. Kielce obr. 0007 części działek oznaczonych numerami: 899/1 o pow. 0,1645 ha i 899/2 o pow. 0,4933 ha,  ujawnionych w księgach wieczystych Nr KI1L/00095179/4 i KI1L/00063564/7.

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Kielc

Prezydent Miasta Kielce informuje, iż został powzięty zamiar użycia na cel inny niż określony w decyzji Prezydenta Miasta Kielc Nr ZGT-82211/14/80/24 z dnia 26.02.1982 r., nieruchomości będącej własnością Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy ul. Sikorskiego, oznaczonej w dacie wywłaszczenia jako część działki nr 993/2 o pow. 0,4035 ha (Dąbrowa), stanowiącej obecnie w ewidencji gruntów m. Kielce (obr. 0007) część działki oznaczonej nr 836/79 o pow. 0,6688 ha, ujawnionej w księdze wieczystej Nr KI1L/00086624/3.

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Kielc

Prezydent Miasta Kielce informuje, iż został powzięty zamiar użycia na cel inny niż określony w akcie notarialnym Nr Rep. A 8940/70 z dnia 14.10.1970 r., nieruchomości będącej własnością Gminy Kielce, położonej  w Kielcach przy ul. Klonowej, oznaczonej w dacie wywłaszczenia jako działka nr 12 o pow. 0,1148 ha (Obr. II ark. 5), stanowiącej obecnie w ewidencji gruntów m. Kielce (obr.0010) działkę oznaczoną nr 785 o pow. 0,1148 ha,  ujawnioną w księdze wieczystej Nr KI1L/ 00068200/3.

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Kielc

Prezydent Miasta Kielce informuje, iż został powzięty zamiar użycia na cel inny niż określony w akcie notarialnym Nr Rep. A 1411/82 z dnia 09.03.1982 r., nieruchomości będącej własnością Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy ul. Sikorskiego, oznaczonej w dacie wywłaszczenia jako część działki nr 995/2 o pow. 0,5315 ha (Dąbrowa), stanowiącej obecnie w ewidencji gruntów m. Kielce (obr. 0007) część działki oznaczonej nr 836/79 o pow. 0,6688 ha, ujawnionej w księdze wieczystej Nr KI1L/00086624/3.

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Kielc

Prezydent Miasta Kielce informuje, iż został powzięty zamiar użycia na cel inny niż określony w decyzji Prezydenta Miasta Kielc Nr ZGT-82211/14/80/18 z dnia 29.12.1981 r., nieruchomości będącej własnością Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy ul. Sikorskiego, oznaczonej w dacie wywłaszczenia jako część działki nr 991/1 o pow. 0,5784 ha (Dąbrowa), stanowiącej obecnie w ewidencji gruntów m. Kielce (obr. 0007) część działki oznaczonej nr 836/79 o pow. 0,6688 ha, ujawnionej w księdze wieczystej Nr KI1L/00086624/3.

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Kielc

Prezydent Miasta Kielce informuje, iż został powzięty zamiar użycia na cel inny niż określony w akcie notarialnym  Nr Rep. A 13019/89 z dnia 04.10.1989 r., nieruchomości będącej własnością Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej, oznaczonej w dacie wywłaszczenia jako działki numer: 26/5 o pow. 0,0264 ha, 26/6 o pow. 0,6727 ha (Obr. XIV ark. 12), stanowiącej obecnie w ewidencji gruntów m. Kielce (obr. 0008) działki oznaczone numerami: 619  o pow. 0,0264 ha i 618 o pow. 0,6727 ha, ujawnione w księdze wieczystej Nr KI1L/ 00075507/7.

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Kielc

Prezydent Miasta Kielce informuje, iż został powzięty zamiar użycia na cel inny niż określony w akcie notarialnym Nr Rep. A 789/82 z dnia 09.02.1982 r., nieruchomości będącej własnością Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy ul. Sikorskiego, oznaczonej w dacie wywłaszczenia jako część działki nr 994/2 o pow. 0,5451 ha (Dąbrowa), stanowiącej obecnie w ewidencji gruntów m. Kielce (obr. 0007) część działki oznaczonej nr 836/79 o pow. 0,6688 ha, ujawnionej w księdze wieczystej Nr KI1L/00086624/3.

Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Kielc

Prezydent Miasta Kielce informuje, iż został powzięty zamiar użycia na cel inny niż określony w decyzji Prezydenta Miasta Kielc Nr ZGT-82211/14/80/20 z dnia 08.03.1982 r., nieruchomości będącej własnością Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy ul. Sikorskiego, oznaczonej w dacie wywłaszczenia jako części działek numer: 989/1 o pow. 0,2642 ha i 990/1 o pow. 0,2842 ha (Dąbrowa), stanowiących obecnie w ewidencji gruntów m. Kielce (obr. 0007) część działki oznaczonej nr 836/79 o pow. 0,6688 ha, ujawnionej w księdze wieczystej Nr KI1L/00086624/3.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

Prezydent Miasta Kielce

 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 5 do 26 lipca 2018r.

wykazu:

lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) informuje o wywieszeniu w dniach od 26 czerwca 2018r. do 17 lipca 2018r. wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Kielce, położone w Kielcach przy: al. Jerzego Szajnowicza – Iwanowa, ul. Stefana Okrzei, ul. Romualda Mielczarskiego, ul. K. H. Kadena, ul. Bodzentyńskiej, ul. Świerkowej, przeznaczone do sprzedaży.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 25 czerwca do 16 lipca 2018r.

wykazów:

lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 21 czerwca do 19 lipca 2018r.

wykazu:

lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

PREZYDENT  MIASTA  KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z  2018 r. poz. 121 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od dnia  15 czerwca 2018 roku do dnia  06 lipca 2018 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, celem podania do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku, poz. 121 ze zm.).

informuje

o wywieszeniu w dniach od 14 czerwca do 5 lipca 2018r.

wykazu:

lokali mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 3 ww. ustawy.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zmianami) informuje o wywieszeniu w dniach od 1 czerwca 2018r. do 22 czerwca 2018r. wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Kielce, położone w Kielcach przy ulicach: Sandomierskiej, Głogowej, Grenadierów, Hetmana Jana Karola Chodkiewicza, przeznaczone do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

PREZYDENT  MIASTA  KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z  2016 r. poz. 2147 ze zm.) informuje o wywieszeniu w dniach od dnia 29 maja 2018 roku do dnia 18 czerwca 2018 roku, w siedzibie Urzędu Miasta Kielce Rynek 1, wykazu  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, celem podania do publicznej wiadomości.

Wykazy lokali mieszkalnych i użytkowych przeznaczonych do sprzedaży

Prezydent Miasta Kielce

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (  Dz.U. z 2018 r. , poz. 121   ze  zmianami )

informuje

o wywieszeniu w dniach od  23 maja do 13 czerwca 2018 roku

wykazów:

-lokali  mieszkalnych położonych w Kielcach, przeznaczonych do sprzedaży  na rzecz 
ich  najemców, w trybie art. 34 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy

oraz

-lokali użytkowych położonych w Kielcach, przeznaczonych do  sprzedaży na rzecz ich najemców, w trybie art.34 ust.6 ww. ustawy oraz uchwały Nr XVII/289/2003 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 października 2003r. (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 251, poz. 2479 ze zmianami )

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce

PREZYDENT MIASTA KIELCE

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomości   ( Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)

                                                         informuje

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1,
w dniach od 15 Maja 2018 roku do 5 czerwca 2018 roku   wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia na rzecz Skarbu Państwa na cele Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wyświetlanie 1 - 20 z 520 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 26