MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Uchwała PKW z dn. 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie ustalenia informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Uchwała PKW z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie wzoru karty do głosowania oraz nakładki na kartę do głosiowania sporządzonej w alfabecie Braille,a w referendumogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Zawiadomienie

dotyczące zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum przez podmioty uprawnione

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KIELCE

OBWIESZCZENIE

  Prezydenta Miasta Kielce z dnia 15 lipca 2015 r.

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lipca 2015 r.

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lipca 2015 r.  w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum oraz wzór zgłoszenia

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

Ustawa o referendum ogólnokrajowym

USTAWA  z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym

Wyjaśnienia PKW

WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W KRAJU

Informacja

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu  w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

ROZPORZNDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu złaszania kandydatow do obwodowych komisji do spraw referendum w referendumogolnokrajowym oraz powoływania komisji

Uchwała Nr XI/205/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 25 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta Kielce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Wyświetlanie 1 - 20 z 25 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2