MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

UCHWAŁA NR 21/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze otwarcie lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 88 w Kielcach.

UCHWAŁA NR 19/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze otwarcie lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 83 w Kielcach.

UCHWAŁA NR 23/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie urny pomocniczej przez Obwodową Komisję Wyborczą Nr 90 w Kielcach.

UCHWAŁA NR 22/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze otwarcie lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 89 w Kielcach.

UCHWAŁA NR 20/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze otwarcie lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 92 w Kielcach.

UCHWAŁA NR 18/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze otwarcie lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 93 w Kielcach.

UCHWAŁA NR 11/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Rady Miasta Kielce  w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 12/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie obwieszczeń o zarejestrowanych listach kandydatów na Prezydenta Miasta Kielce  w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Uchwała NR 10/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Kielce, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Prezydenta Miasta Kielce zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2014r.

o terminie i miejscu losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta zarządzonych na dzień 16 października 2014r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 20 października 2014r.

o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o zgłaszaniu kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych