MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Uchwała Rady Miasta Kielce

Uchwała nr LX/1323/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Kielce w wyborach do Rady Miasta Kielce, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Kielce.

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach

w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE w wyborach do Rady Miasta Kielce

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach

w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę oskandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW CHROBRY w wyborach do Rady Miasta Kielce

Informacja

dotycząca zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przez pełnomocników wyborczych

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach

o terminach dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki TKW oraz Zespół informatyczny ds. wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej

w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach

Zarządzenie Przezydenta Miasta Kielce

w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacyjno-technicznego zabezpieczenia prac związanych z wyborami do Rady Miasta Kielce, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz z wyborem Prezydenta Miasta Kielce

Zarządzenie Przezydenta Miasta Kielce

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Kielce, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborze Prezydenta Miasta Kielce

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

I n f o r m a c j a

O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

w wyborach do Rady Miasta Kielce, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

oraz wyborze Prezydenta Miasta Kielce

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie podziału Miasta Kielce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.         w sprawie podziału obszaru województwa świętokrzyskiego na okręgi wyborcze,ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Rady Miasta Kielce zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku