MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 9 listopada 2018 r.

w sprawie zwołania I sesji Rady Miasta Kielce

w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Miasta Kielce oraz przez Prezydenta Miasta Kielce wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października oraz 4 listopada 2018r.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KIELCACH I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KIELCACH I
z dnia 24 października 2018 r.
o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na obszarze województwa świętokrzyskiego

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach

z dnia 23 października 2018 r.

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach

UCHWAŁA

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Kielcach

z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze otwarcie lokalu wyborczego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 86 w Kielcach.

 

Harmonogram

Harmonogram odbioru materiałów i kart do głosowania

w dniu 20.10.2018 r. (sobota) dla Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania („dziennych").

Zarządzenie Przezydenta Miasta Kielce

Zarządzenie NR 373/2018 Przezydenta Miasta Kielce z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Kielce, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborze Prezydenta Miasta Kielce.

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Kelcach z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zarządzenia wydrukowania karty do głosowania w wyborach do Rady Miasta Kielce i Prezydenta Miasta oraz ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym w trybie określonym przez Komisarza Wyborczego w Kielcach I w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta w wyborach Prezydenta Miasta Kielce

zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Obwieszczenie

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielach z dnia 4 pażdziernika 2018 roku

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Kielce

zarządzonych na dzień 21 października 2018r. okręg wyborczy nr 5

Obwieszczenie

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielach z dnia 4 pażdziernika 2018 roku

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Kielce

zarządzonych na dzień 21 października 2018r. okręg wyborczy nr 4

Obwieszczenie

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielach z dnia 4 pażdziernika 2018 roku

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Kielce

zarządzonych na dzień 21 października 2018r. okręg wyborczy nr 3

Obwieszczenie

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielach z dnia 4 pażdziernika 2018 roku

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Kielce

zarządzonych na dzień 21 października 2018r. okręg wyborczy nr 2

Obwieszczenie

     Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielach z dnia 4 pażdziernika 2018 roku

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Kielce

zarządzonych na dzień 21 października 2018r. okręg wyborczy nr 1

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach I

POSTANOWIENIE

 Komisarza Wyborczego w Kielcach I

z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Kielce

Informacja Komisarza Wyborczego

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Kielcach I
z dnia 26 września 2018 r.
w sprawie zmiany informacji Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 25 września 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Kielcach I

z dnia 25 września 2018 r.

Protokół

Protokół z posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach z dnia 21 września 2018 r. które odbyło się w Urzędzie Miasta Kielce ul. Rynek 1 p.112

Zarządzenie Prezydenta Miasta Kielce

Zmieniające zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacyjno-technicznego zabezpieczenia prac związanych z wyborami do Rady Miasta Kielce, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz z wyborem Prezydenta Miasta Kielce.

Wyświetlanie 1 - 20 z 35 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 2