MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmiany Nr 2 Studium

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie prognozy oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.7: Węzeł Pakosz" na obszarze miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie miejscowego planu

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Kielce w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.7: Węzeł Pakosz" na obszarze miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie prognozy oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzestrzennego "KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.2: Centrum handlowo-usługowe u zbiegu ulic Zagnańmskiej i Jesionowej" na obszarze miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie miejscowego planu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "KIELCE PÓŁNOC - OBSZAR II.2: Centrum handlowo-usługowe u zbiegu ulic Zagnańskiej i Jesionowej" na obszarze miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie prognozy oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KIELCE WSCHÓD – OBSZAR 2 – przedłużenie ul. Bohaterów Warszawy – część II” na obszarze miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie miejscowego planu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "KIELCE WSCHÓD - OBSZAR 2 - przedłużenie ul. Bohaterów Warszawy - część II" na obszarze miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie prognozy oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE - Obszar I.2.3 - Centrum - Źródłowa - Seminaryjska - Bazary", na obszarze miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie miejscowego planu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE - Obszar I.2.3 -Centrum - Źródłowa - Seminaryjska - Bazary", na obszarze miasta Kielce

Ogłoszenie

Przystąpienie do opracowania projektów planu ochrony dla Chęcińsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego, Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego oraz Szanieckiego Parku Krajobrazowego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie miejscowego planu

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KIELCE
o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

KIELCE ZACHÓD – OBSZAR V.5.1 CZARNÓW – CHROBREGO –                   rejon ul. Lecha” położonego na obszarze miasta Kielce.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie miejscowego planu

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KIELCE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

„KIELCE POŁUDNIE – OBSZAR IV.1.3 KAWETCZYZNA – Szwedzka” położonego na obszarze miasta Kielce.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie miejscowego planu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE CENTRUM - OBSZAR I.2 CENTRUM-Paderewskiego", na obszarze miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie miejscowego planu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE - PSIE GÓRKI", na obszarze miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmiany Nr 6 Studium

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie miejscowego planu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "KIELCE POŁUDNIE - OBSZAR IV.3 Telegraf"

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie miejscowego planu

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "KIELCE CENTRUM - OBSZAR I.2 CENTRUM Solna" na obszarze miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zmiany Nr 8 Studium

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 8 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w prawie zmiany Nr 9 Studium ...

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 9 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie prognozy oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce w sprawie przystąpienia do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagopsodarowania przestrzennego "KIELCE ŚRÓDMIEŚCIE - PSIE GÓRKI" na obszarze miasta Kielce

Wyświetlanie 141 - 160 z 161 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 9